งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 คำถามของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 คำถามของพระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 คำถามของพระเจ้า

2 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่าท่านได้ใช้รถยี่ห้ออะไร
...แต่จะถามว่า ท่านได้ให้ ผู้อื่นขึ้นรถของท่านหรือไม่

3 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่า บ้านของท่าน มีกี่ตารางว่า
...แต่จะถามว่าท่านได้ ต้อนรับกี่คนในบ้านขอท่าน

4 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่าเสื้อผ้า ในตู้ของท่านยี่ห้ออะไร
...แต่จะถามว่าท่านได้ช่วย กี่คนให้มีเสื้อผ้าใส่

5 ถามว่าเงินเดือนของท่านสูงเท่าไร
พระเป็นเจ้าจะไม่ ถามว่าเงินเดือนของท่านสูงเท่าไร ...แต่จะถามว่า ท่านขายมโนธรรมของท่าน ในการที่จะเงินเดือน หรือเปล่า

6 ตามความสามารถหรือเปล่า
พระเป็นเจ้าจะไม่ถามถึงยศของท่าน ...แต่จะถามว่าได้ทำงาน ตามความสามารถหรือเปล่า

7 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่าท่านมีเพื่อนกี่คน
...แต่จะถามว่า มีกี่คน ที่ท่านเรียกว่าเพื่อน

8 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่า ท่านอาศัยในเขตเมืองอย่างไร
...แต่จะถามว่า ท่านได้ดูแล เพื่อนบ้านอย่างไร

9 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามผิวท่านสีอะไร
...แต่จะถามถึงความบริสุทธิ์ของจิตท่าน

10 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่า ทำไมท่าน คอยยาวนาน เพื่อแสดงความรอด
...แต่พระองค์จะนำท่านด้วยความรัก ถึงประตูสวรรค์ จะไม่นำท่านถึงประตูนรก

11 พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่าได้ส่งข้อความนี้ไปให้กี่คน
...แต่จะถามว่า ท่านอายในการส่งหรือเปล่า

12 พระเป็นเจ้าไม่ฟ้องใคร พระองค์ขอ
ให้ท่านเทศน์ด้วยตัวอย่างที่ดีของท่าน ขอให้ท่านมีความสุขตลอดสัปดาห์นี้


ดาวน์โหลด ppt 10 คำถามของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google