งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวนทำซ้ำ do การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ until ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) while ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ endwhile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวนทำซ้ำ do การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ until ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) while ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ endwhile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวนทำซ้ำ do การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ until ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) while ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ endwhile

2 a = 0; do disp(a); a = a + 1; until (a == 4) >>> 0 1 2 3 เมื่อจบโปรแกรม a มีค่าเป็น 4 a = 0; while (a < 4) disp(a); a = a + 1; endwhile; >>> 0 1 2 3 เมื่อจบโปรแกรม a มีค่าเป็น 4

3 2 N 1 m F = ? 2.5 m คานซึ่งครึ่งซ้ายมีแรง f 0 ถึง f 5 กระทำที่ตำแหน่งต่างๆ ดังรูป จงหาแรง F ที่ทำให้เกิดสมดุลของโมเมนต์ f0f0 f1f1 f2f2 f3f3 f4f4 f5f5

4 2 N 1 m F = ? 2.5 m ผลรวมโมเมนต์ของแรงด้านซ้ายของคาน = ผลรวมของ ( f x ระยะถึงจุดหมุน ) = (f 0 x 0) + (f 1 x (0+1)) + (f 2 x (0+1+1)) + (f 3 x (0+1+1+1)) + (f 4 x (0+1+1+1+1)) + (f 5 x (0+1+1+1+1+1)) f0f0 f1f1 f2f2 f3f3 f4f4 f5f5

5 M_Left = 0; f = 2; L = 0; do M_Left = M_Left + (f * L); L = L + 1; until (L > 5) ผลรวมโมเมนต์ของแรงด้านซ้ายของคาน = ผลรวมของ ( f x ระยะถึงจุดหมุน ) = (f 0 x 0) + (f 1 x (0+1)) + (f 2 x (0+1+1)) + (f 3 x (0+1+1+1)) + (f 4 x (0+1+1+1+1)) + (f 5 x (0+1+1+1+1+1))

6 M_Left = 0; f = 2; L = 0; do M_Left = M_Left + (f * L); L = L + 1; until (L > 5) F = M_Left / 2.5; disp(“F = ”); disp(F); M_Left = 0; f = 2; L = 0; while (L <= 5) M_Left = M_Left + (f * L); L = L + 1; endwhile; F = M_Left / 2.5; disp(“F = ”); disp(F);

7 5 m F = ? 2.5 m คานซึ่งมีแรงกระจายกระทำเท่ากันตลอดทั้งครึ่งซ้ายดังรูป จงหาแรง F ที่ทำให้เกิดสมดุลของโมเมนต์ f 0 เป็นแรงกระจายขนาด 2 N/m ตลอดทั้งด้านซ้ายของคาน

8 5 m F = ? 2.5 m ผลรวมโมเมนต์ของแรงด้านซ้ายของคาน = ผลรวมของ ( f 0 x ความยาวของส่วนที่พิจารณา x ระยะถึงจุดหมุน ) ทุกตำแหน่ง f 0 เป็นแรงกระจายขนาด 2 N/m ตลอดทั้งด้านซ้ายของคาน

9 f 0 เป็นแรงกระจายขนาด 2 N/m กระทำในช่วงความกว้าง dL ห่างจากจุดหมุนไปเป็นระยะ L แรงที่กระทำ = f 0 x dL dLL L dL/2 โมเมนต์ = (f 0 x dL) x (L + dL/2) = (f 0 x dL) x L เมื่อ dL เล็กมากๆ

10 5 m F = ? 2.5 m f 0 เป็นแรงกระจายขนาด 2 N/m ห่างกัน 0.5 m M_Left = 0; f0 = 2; L = 0; dL = 0.5; do M_Left = M_Left + (f0 * dL)*L; L = L + dL; until (L > 5)

11 5 m F = ? 2.5 m f 0 เป็นแรงกระจายขนาด 2 N/m ห่างกัน 0.1 m M_Left = 0; f0 = 2; L = 0; dL = 0.1; do M_Left = M_Left + (f0 * dL)*L; L = L + dL; until (L > 5)

12 M_Left = 0; f = 2; L = 0; dL = 0.1 do M_Left = M_Left + (f * dL)*L; L = L + dL; until (L > 5); F = M_Left / 2.5; disp(“F = ”); disp(F); M_Left = 0; f = 2; L = 0; dL = 0.1; while (L <= 5) M_Left = M_Left + (f * dL)*L; L = L + dL; endwhile; F = M_Left / 2.5; disp(“F = ”); disp(F);

13 10 m F = ? 4 m f เป็นแรงกระจายตลอดทั้งด้านซ้ายของคาน มีขนาดตามสมการ f = 0.25 x [N/m] x จงเขียนโปรแกรมหาขนาดของแรง F ที่ทำให้โมเมนต์สมดุล ทั้งแบบที่ใช้ do และแบบที่ใช้ while


ดาวน์โหลด ppt การวนทำซ้ำ do การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ until ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) while ( เงื่อนไขที่ใช้วน ) การทำงานที่ต้องการวนซ้ำ endwhile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google