งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท
นวัตกรรมด้านเครื่องกล

2 นวัตกรรมด้านเครื่องกล
นำเสนอนวัตกรรมด้านเครื่องกล 2 ประเภท ดังนี้ รถตัดหญ้า เครื่องล้างหิน

3 นวัตกรรมด้านเครื่องกล (รถตัดหญ้า)
รถตัดหญ้าที่มีการพัฒนาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สนง.ทชจ.หนองคาย สนง.ทชจ.เลย

4 นวัตกรรมด้านเครื่องกล (รถตัดหญ้า)
รูปแบบรถตัดหญ้ากำลังดำเนินการพัฒนาในปัจจุบัน รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)

5 นวัตกรรมด้านเครื่องกล เครื่องล้างหิน
รูปแบบเครื่องล้างหินที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สนง.ทชจ.บึงกาฬ สนง.ทชจ.อุดรธานี

6 นวัตกรรมด้านเครื่องกล เครื่องล้างหิน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจากชิ้นงาน Cold Mix ที่ได้จากส่วนผสมของหินที่ผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาด ให้สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ช่วยทดสอบประสิทธิภาพ ความแข็งแรง และการยึดเกาะ

7


ดาวน์โหลด ppt สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google