งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย
ปี กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

2 ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ถนนในความรับผิดชอบ 49,000 กม. (3,350 สายทาง) หน่วยงาน สำนักทางหลวงชนบท สำนัก สนง.ทชจ จังหวัด ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท(ศบช.) ศูนย์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

3 พายุโซนร้อนมิดอนเล/ไลออนร็อค
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2554 ปี 2553 ปี 2554 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พายุดีเปรสชั่น 1 (TD1) พายุไหหม่า ไต้ฝุ่น โกนเซิน พายุไหหม่า พายุโซนร้อนมิดอนเล/ไลออนร็อค พายุนกเต็น พายุดีเปรสชั่น พายุนาลแก พายุดีเปรสชั่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

4 จำนวนสายทางที่เกิดอุทกภัย
ปี 2553 ปี 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2554 ภาคเหนือ 130 254 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 163 243 ภาคกลาง 161 264 ภาคใต้ 215 46 รวม 669 807 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

5 การให้ความช่วยเหลือ/วางแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ หน่วยบริการ เคลื่อนที่เร็ว กรมทางหลวงชนบทมีเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ ให้การจราจรผ่านได้เร็วที่สุด กรณีทางขาด สะพานชำรุด ดินสไลด์ทับคันทาง น้ำท่วมคันทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

6 การให้ความช่วยเหลือ/วางแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ ประสานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขนย้ายลำเลียงผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค รับบริจาคเงินช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ชะล้าง ทำความสะอาดหลังน้ำลด กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

7 หน่วยสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ชุดเครื่องจักรกล 93 ชุด สะพาน แบรี่ย์ 13 ตัว กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

8 สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 สถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน จำนวนสายทาง สภาพน้ำท่วม การสัญจร การซ่อมแซมเบื้องต้น ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ซ่อมแซมชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว ลด ไม่ลด ภาคเหนือ 254 189 65 196 58 73 181 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 243 200 43 215 28 50 193 ภาคกลาง 264 112 152 157 107 151 113 ภาคใต้ 46 46 - 45 1 1 45 รวม 807 547 260 613 194 275 532 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม


ดาวน์โหลด ppt ทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google