งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรไขว้สำหรับการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for better vocabulary นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้ รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรไขว้สำหรับการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for better vocabulary นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้ รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรไขว้สำหรับการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for better vocabulary
นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้ รหัส นายปุณณวิช บุษปวนิช รหัส

2 หัวข้อในการนำเสนอ ลักษณะของโครงการ แผนการดำเนินงาน
สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ การออกแบบระบบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

3 ลักษณะของโครงการ ลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบรู้จักคำศัพท์มากขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ใช้ระบบมีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถนำผลที่ได้จากการใช้ระบบเพื่อการศึกษาและวิจัยต่อไปได้

4 แผนการดำเนินงาน ลำดับ แผนการดำเนินงาน 2551 2552 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1 ศึกษาข้อมูล 2 ออกแบบระบบ 3 พัฒนาระบบ 4 ทดสอบและปรับปรุง 5 จัดทำรายงาน ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

5 สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ
การจัดหมวดหมู่คำศัพท์สำหรับช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 3 Myself Interest / Opinions Health Places People Culture Foreign Culture Social Issues

6 สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการออกแบบ
การออกแบบหน้าจอ ความละเอียดของจอภาพ การใช้สี รูปแบบของการจัดหน้าจอ การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ รูปแบบการนำเสนอ

7 การออกแบบระบบ โครงสร้างระบบ ระบบบัญชีผู้ใช้
การสร้างและแก้ไขตารางครอสเวิร์ด การตรวจสอบความถูกต้องและการคิดคะแนน ระบบฐานข้อมูล

8 ระบบบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ทั่วไป อาจารย์ นักเรียน สร้างตารางครอสเวิร์ดได้
เลือกเล่นเกมได้ ดูสถิติของตนเองได้ อาจารย์ ให้การบ้านแก่นักเรียนของตนได้ นักเรียน ตรวจสอบคะแนนการบ้านที่ส่งไปได้

9 ระบบการสร้างและแก้ไขตารางครอสเวิร์ด
การสร้างตารางแบบสุ่ม การสร้างแบบเลือกเอง กำหนดตำแหน่งที่จะใส่คำศัพท์ลงในตารางครอสเวิร์ด ค้นหาและแสดงคำศัพท์ที่สามารถใส่ลงในช่องที่กำหนดได้ เพิ่มคำศัพท์ที่ผู้ใช้เลือกลงในตารางครอสเวิร์ด เพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทำซ้ำจนกว่าผู้ใช้จะยืนยันการสิ้นสุดการสร้างหรือแก้ไขตารางครอสเวิร์ด บันทึกลงฐานข้อมูล

10 การตรวจสอบความถูกต้องและการคิดคะแนน
ตรวจสอบตำแหน่งของคำศัพท์ในตารางนั้นจากฐานข้อมูล ตรวจสอบคำศัพท์จากตารางและฐานข้อมูล คำนวณคะแนนที่ได้ แล้วแสดงผล บันทึกเป็นสถิติลงฐานข้อมูล

11 ระบบฐานข้อมูล

12 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข
ยังไม่ได้ทดสอบการดึงข้อมูลจากดิกชั่นนารี ยังไม่ได้ทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลที่ทำการออกแบบมา แนวทางแก้ไข ทดสอบระบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบมา ออกแบบระบบอื่นๆ เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt อักษรไขว้สำหรับการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับการเรียนรู้ชั้นที่ 3 Crossword for better vocabulary นายเกียรติศักดิ์ โพธิดอกไม้ รหัส 483040091-1 นายปุณณวิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google