งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันนี้.... เรามาตั้งรับความเดือนร้อนล่วงหน้าด้วยโครงการ “ ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ” ก่อนที่เราจะไม่สามารถสมัครได้. สภากาชาดได้ประกาศ คนไทย 4 คน อาจเป็นโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันนี้.... เรามาตั้งรับความเดือนร้อนล่วงหน้าด้วยโครงการ “ ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ” ก่อนที่เราจะไม่สามารถสมัครได้. สภากาชาดได้ประกาศ คนไทย 4 คน อาจเป็นโรคมะเร็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันนี้.... เรามาตั้งรับความเดือนร้อนล่วงหน้าด้วยโครงการ “ ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ” ก่อนที่เราจะไม่สามารถสมัครได้. สภากาชาดได้ประกาศ คนไทย 4 คน อาจเป็นโรคมะเร็ง 1 คน แต่ท่านเชื่อหรือไม่ สิ่งที่คร่าชีวิตกลับไม่ใช่โรคมะเร็งแต่เป็น ค่ารักษาพยาบาที่แสนแพง สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1. อยู่บ้าน : หากหมอตรวจพบ 1 ใน 44 โรคร้ายแรง รับเงินก้อนก่อน 400,000 บาท โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ 2. อยู่โรงพยาบาล : เนื่องจาก โรคมะเร็ง ตับแข็ง ถุงลมโป่งพอง รับอีกวันละ 4000 บาท สูงสุด 500 วัน รวมเป็น 2,000,000 บาท 3. อยู่วัด : รักษาไม่หายต้องจากไปด้วยโรคมะเร็ง ผู้รับประโยชน์ จะได้รับ พินัยกรรม เงินสดอีก 600,000 บาท หากต้องจากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา – อุบัติเหตุ รับ 200,000 บาท 4. เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไป : สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตาม จริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ความคุ้มครองชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง 400,000 บาท คุ้มครองการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง วันละ 4,000 บาท สูงสุด 500 วัน ความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่อเนื่อง (40 โรคร้ายแรง ) 400,000 บาท ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล / วันละ 500 บาท สูงสุด 365 วัน ความคุ้มครองการเสียชีวิต ด้วยโรคภัย ไข้เจ็บ เหตุปกติ 200,000 บาท

2 อายุชาย / เดือน หญิง / เดือน 25585519 30631579 35701675 40865767 451,1831,003 501,4041,262 ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่อเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา ทะเบียนบ้าน - สำเนาการรักษาตัวในโรงพยาบาล ( ถ้ามี ) - สำเนาหน้าสมุดธนาคาร, บัตรเครดิต ถ่ายหน้า / หลัง อย่าให้ชีวิตมีค่าน้อยกว่ามือถือ วันนี้ยัง แข็งแรง ทำได้ทำ วันหน้าหากเป็นแล้ว ต่อให้มีเงินเป็นล้าน ก็ไม่มี ที่ไหนรับทำ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ยกเว้นมีประวัติตนเองหรือครอบครัว เจ็บป่วย อ้วนมากไปผอมมากไป หรืออาจมีการสุ่มตรวจจาก ทางบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการรับประกัน ชำระเบี้ยรายเดือนให้ความคุ้มครองเหมือนรายปี

3 วันนี้ผมใช้บัตรวีซ่า ทำประกันเพื่อครอบครัว คุ้มครองโรคร้ายแรง เริ่มต้นเพียงเริ่มต้นวันละ 14 บาท สะดวกมากครับ กับ เอไอเอ ที่ผมมั่นใจ. ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร ในการทำ ประกันชีวิตรายเดือน ด้วยทุนประกันภัยเริ่มต้นขั้นต่ำ 100,000 บาท ฟรี ประกันอุบัติเหตุทุน 100,000 บาท ให้ 3 เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณ. สุรชัย ศิริภัทท์ 085-121 3232 พิเศษ.. สมัครวันนี้ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย แต่ให้ความคุ้มครองทันที


ดาวน์โหลด ppt วันนี้.... เรามาตั้งรับความเดือนร้อนล่วงหน้าด้วยโครงการ “ ประกันโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ” ก่อนที่เราจะไม่สามารถสมัครได้. สภากาชาดได้ประกาศ คนไทย 4 คน อาจเป็นโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google