งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ

2 มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ
ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย เช่น เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น ถังรองรับขยะ สีเขียว

3 มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ
ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 2. ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอย รีไซเคิล คือบรรจุภัณฑ์ หรือ วัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม กล่อง UHT ถังรองรับขยะ สีเหลือง

4 มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ
ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 3. ขยะทั่วไป หรือมูลฝอย ทั่วไป ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่ากับการนำมาใช้ใหม่ เช่น ห่อลูกอม ซองบะหมี่ ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร ถังรองรับขยะ สีน้ำเงิน

5 มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ
ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 4. ขยะอันตราย กระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม คน พืช สัตว์ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสารเคมี ฯลฯ ถังรองรับขยะ สีส้ม สีแดง

6 มารู้จัก “ขยะ” กันเถอะ การคัดแยก “ขยะมูลฝอยรีไซเคิล” ในโรงเรียน
กระดาษ แก้ว พลาสติก

7 มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก “ขยะมูลฝอย” กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google