งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางานประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางานประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางานประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางานประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
- ประเภทของงานประดิษฐ์ - การออกแบบงานประดิษฐ์

3 ประเภทของงานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 2. งานประดิษฐ์ทั่วไป

4 งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
งานจักสาน เช่น การสานตะกร้า เสื่อ กระด้ง กระติบ งานดอกไม้สด เช่น การร้อยมาลัย การทำพานพุ่ม งานปั้น เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเบญจรงค์ ตุ๊กตาชาววัง งานใบตอง เช่น การทำกระทงลอย ภาชนะใบตอง บายศรี งานแกะสลัก เช่น การแกะสลักผักผลไม้ แกะสลักบานประตู แกะสลักเทียนพรรษา เป็นต้น

5 งานประดิษฐ์ทั่วไป หมายถึงงานประดิษฐ์อื่นๆทุกชนิด แบ่งได้ตามวัสดุที่นำมาใช้ทำ คือ 1. งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน หนัง ใบไม้ 2. งานประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์ เช่น ผ้า พลาสติก เรซิ่น 3. งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กล่องนม ขวดน้ำ เศษผ้า เศษหนัง


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางานประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google