งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Speed of voice, Pitch, Tone of voice, Volume Eye contact, Facial expression, Body language, Object language, Proximics 7 % 38 % 55 %

17 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th

18 ระดับการฟัง Ignoring : ไม่สนใจฟัง ถามอย่าง - ตอบอย่าง ถาม ซ้ำ Pretending : แกล้งฟัง ตอบคนละเรื่อง Selective Listening : เลือกฟัง Attentive Listening : ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ - - เอาผู้ฟังเป็นที่ตั้ง Empathic Listening : ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ - - เอาผู้พูดเป็นที่ตั้ง

19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th

20

21

22

23

24

25 ข้อความหรือคำพูดที่แสดงถึงการ แสดงความคิดเห็น (Advocacy) ผม / ดิฉันมีความคิดเห็นว่า.......... ผม / ดิฉันมีความเชื่อว่า.......... ข้อเท็จจริงคือ.......... จากประสบการณ์บอกว่า..........

26 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th

27 ข้อความหรือคำพูดที่แสดงถึงการ แสดงการสอบถาม (Inquiry) ผม / ดิฉันขอคำชี้แจงอธิบายเพิ่มเติม ผม / ดิฉันขอข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยกรุณาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วย คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับ / คะ คุณเชื่ออย่างไรครับ / คะ

28 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th

29

30

31

32 กฎของการทำ Dialogue No positions ( ไม่ใส่หัวโขน ) No personal issues ( ไม่พาดพิงเรื่องส่วนตัว ) No Ping-Pong ( ไม่โต้กันไปมา ) Deep Listening ( ฟังอย่างลึกซึ้ง ) No decision making ( ไม่ตัดสินใดๆ ) No conclusion ( ไม่มีการสรุป ) Make strange ( พูดในสิ่งที่แตกต่างได้ ) Unlimited time ( ไม่มีกำหนดเวลา ) No carry out ( ไม่นำไปพูดต่อ ) Everyone participates ( ทุกคนมีส่วนร่วม ) No recording ( ไม่มีการบันทึก )

33 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) www.tistr.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google