งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Developing Science Teachers’ Understanding Nature of Science through New York Time’s Scientist at Work Science Blogs Pongprapan Pongsophon 1 Division of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Developing Science Teachers’ Understanding Nature of Science through New York Time’s Scientist at Work Science Blogs Pongprapan Pongsophon 1 Division of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Developing Science Teachers’ Understanding Nature of Science through New York Time’s Scientist at Work Science Blogs Pongprapan Pongsophon 1 Division of Science Education, Department of Education, Kasetsart University, Bangkok, Thailand (feduppp@ku.ac.th)

2 Why Nature of Science? A characteristic of Scientifically Literate Person, a person who can function in scientific and techno based society. NOS = Ideas about Science; what science is, how it works, who do it. People with acceptable views of NOS can distinguish science from non- science and Pseudoscience.

3 Non Science: Belief 23 กันยายน 2550 ได้มี ชาวบ้านจากทั่วสารทิศในจ. ศรีสะเกษจำนวนมากนำ ดอกไม้ ธูปเทียนมากราบไหว้ ลูกควายประหลาดมีรูปร่าง หน้าตาเหมือนคน ถูกจัดวาง ให้อยู่ในสภาพนอนหงาย แขนขากางออกจากกัน ลักษณะเหมือนกับท่าทางคน นอนหลับ มีลักษณะประหลาด ท่าทางเหมือนคนทุกอย่าง ตั้งแต่ศีรษะ ปาก จมูกหู รวมทั้งขาทั้ง 4 ข้าง ( เหมือน คนทุกอย่าง ???) แต่ไม่มี อวัยวะแสดงลักษณะของเพศ ผู้หรือเพศเมีย และลูกควาย ประหลาดได้เสียชีวิตทันที ตั้งแต่แรก

4 NON-Science: Fortune Teller, astrologer ณัช แปลว่า ผู้ให้เกิดความรู้ ณัชชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ ยัง ความรู้ให้เกิด ณัชพล แปลว่า มีพลังของนักรบ ณัฏฐ์ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ ณัฏฐกฤต แปลว่า ผู้สร้างให้เป็น นักปราชญ์ ณัฏฐกิตติ์ แปลว่า เกียรติของ นักปราชญ์ ณัฏฐชัย แปลว่า ชัยชนะของ นักปราชญ์ ณัฏฐณิชา แปลว่า ฉลาดและ บริสุทธิ์ ณัฏฐธิดา แปลว่า ธิดาของ นักปราชญ์ ณัฏฐนรี แปลว่า นักปราชญ์หญิง ณัฏฐนิช แปลว่า ฉลาดและเป็นตัว ของตัวเอง ณัฏฐพล แปลว่า พลังของ นักปราชญ์ ณัฏฐา แปลว่า ฉลาด ณัฏฐากร แปลว่า บ่อเกิดแห่ง นักปราชญ์ ณัฐ แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์ ณัฐกมล แปลว่า นักปราชญ์ผู้ บริสุทธิ์ดุจดอกบัว ณัฐกฤตา แปลว่า ผู้สร้างให้เป็น นักปราชญ์ ณัฐกิตติ์ แปลว่า ผู้รุ่งเรืองเพราะ ความรู้

5 Pseudoscience: Late night Commercials

6 NOS in Science Curriculum Framework One of eight learning strands Integrating strand Teach along all content strands from P1-S6 ….However, a great amount of studies indicated that science teachers have unacceptable views of NOS and as a result deliver such naïve views to students.. They might have not been trained on NOS or might have been ineffectively.

7 Blog as a way to enhance NOS views among science teachers Part of the 21 st century life Can be so Educational and Entertaining at the same time In align with Social Constructivism; Reflecting and Interacting with the more experienced can enhance their learning

8 Research Purpose To examine the effect of “Scientist at Work” Science Blogs Activity on science teachers’ understanding of Nature of Science

9 Participants M.Ed. Students in Science Education, Kasetsart University All are in-service science teachers with min 2 of teaching experience Took a NOS course with the author in 2011 academic year Blog activity lasted for 6 weeks

10 Scientist at Work Blog Science blog written by scientists, initiated and host by Nytimes. “This blog is the modern version of a field journal, a place for reports on the daily progress of scientific expeditions — adventures, misadventures, discoveries” NYtimes..

11

12

13

14 Science blog activity

15 Instrument View of Nature of Science (VNOS) Form C Situational/open-ended questions Developed by Norm Lederman in 2002 Measure NOS views on 6 Aspects Distributed before and after the blog activity

16 Resultsn (N=22) NOS aspectsBeforeAfter Nature of Scientific Knowledge  Tentativeness 57  Laws and theories 33 Scientific Inquiry  Empirical Basis, Observation and inference 1320  Subjectivity 24  Creativity 1121 Scientific Enterprise  Sociocultural Embeddedness 817

17 Suggestions The blog should not be too short so the teachers could take time to comprehend, familiarize, adjust and become a part of the culture. The explicit approach could have occurred in the seminar that follows blogging in which the instructor pointed out and discussed the aspects of NOS regarding teacher’s reflection.


ดาวน์โหลด ppt Developing Science Teachers’ Understanding Nature of Science through New York Time’s Scientist at Work Science Blogs Pongprapan Pongsophon 1 Division of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google