งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมJHCIS ให้ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตามรายงาน 18 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมJHCIS ให้ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตามรายงาน 18 แฟ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมJHCIS ให้ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตามรายงาน 18 แฟ้ม

2 แฟ้มที่ 1 PERSON

3

4 แฟ้มที่ 2 DEATH

5 กำหนดสถานะเป็นตาย

6

7 แฟ้มที่ 3 CHRONIC

8 เลือกบุคคลแล้ว คลิกแท็ป โรคเรื้อรัง

9 แฟ้มที่ 4 CARD

10 เลือกบุคคลแล้ว

11 แฟ้มที่ 5 SERVICE

12

13 ลงอาการเบื้องต้นแล้ว คลิกแท็ป จ่ายยา

14 แฟ้มที่ 6 DIAG

15 ระวัง ประเภทการวินิจฉัย ลงอาการเบื้องต้นแล้ว คลิกแท็ป วินิจฉัยโรค

16 แฟ้มที่ 8 SERVEIL

17 วินิจฉัยโรค แล้วเป็นโรค 506 จะได้หน้าต่างข้างล่าง

18 แฟ้มที่ 9 DRUG

19 ระวังจำนวนการจ่ายยาด้วย

20 แฟ้มที่ 10 PROCED

21 ระวังรหัสหัตถการใหม่ เป็นเลข 7 หลักไม่มีขีด

22 แฟ้มที่ 11 WOMAN

23 ลงบันทึก หญิงวัยเจริญพันธุ์

24 เลือกหมู่บ้านในการลงข้อมูล

25 แฟ้มที่ 12 FP

26 เลือกบุคคลรับบริการแล้ว คลิกแท็ปวางแผนครอบครัว
การวางแผนโดยยาเม็ด ห้ามเป็นเพศชาย และถุงยางห้ามเป็นหญิง

27 แฟ้มที่ 13 EPI

28 เลือกบุคคลรับบริการแล้วคลิกแท็ปวัคซีน

29 แฟ้มที่ 14 NUTRITION

30 น้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.5 – 300 กิโลกรัม
ส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 15 – 300 เซ็นติเมตร

31 น้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.5 – 300 กิโลกรัม
เลือกบุคคลรับบริการแล้วคลิกแท็ปโภชนาการ น้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.5 – 300 กิโลกรัม ส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 15 – 300 เซ็นติเมตร

32 แฟ้มที่ 15 ANC

33 เลือกคนรับบริการแล้ว คลิกแท็ปตรวจครรภ์

34 ลงรายการ ฝากครรภ์ แล้วคลิกแท็ป Blood Test

35 แฟ้มที่ 16 PP

36 ระวังการเยี่ยมอายุต้องอยู่ในช่วง 1-45 วันเท่านั้น
1. เพิ่มประชากรเด็กเกิดใหม่ก่อนนะครับ ระวังการเยี่ยมอายุต้องอยู่ในช่วง 1-45 วันเท่านั้น

37 แฟ้มที่ 17 MCH

38 1. ต้องลงรายละเอียดการคลอดก่อนนะครับ
เลือกคนรับบริการแล้วคลิกแท็ป คลอด ลงการคลอดแล้ว คลิกแท็ป บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด

39 2. ลงบันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด
*********จะเลือกเด็กตรงนี้ได้ต้อง เพิ่มเด็กในฐานโดยมีวันเกิด ตรงกับวันที่แม่คลอด ********

40 3. ลงบันทึกการเยี่ยมมารดาหลังคลอด
ระวังการเยี่ยมหลังคลอดให้อยู่ในช่วง 1-45 วันหลังคลอดเท่านั้น

41 แฟ้มที่ 18 HOME

42 1. การลงบันทึกหลังคาเรือน
เลือกหมู่บ้าน และบ้านที่ต้องการลงข้อมูล ลงข้อมูลรายละเอียดเสร็จแล้ว กดแท็ป การสุขาภิบาลที่พักอาศัย

43 ลงข้อมูลการสุขาภิบาลที่พักอาศัย เสร็จ กดแท็ป การสุขาภิบาลอาหาร

44 ลงข้อมูลการการสุขาภิบาลอาหารเสร็จ กดแท็ป การควบคุมสัตว์และแมลง

45

46 ขอให้โชคดีนะครับกับการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วนตาม สปสช.


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมJHCIS ให้ครบถ้วน ทุกแฟ้ม ตามรายงาน 18 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google