งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ
ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2556

2 โครงการบัตรประกันสุขภาพ (ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556)
โครงการบัตรประกันสุขภาพ (ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556) บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว (นอกระบบประกันสังคม) บัตรประกันสุขภาพแม่และเด็ก

3 ภาพรวมของ ประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย
แรงงานต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (stateless people) คนต่างด้าวนอกระบบประกันสังคม นักท่องเที่ยว ?

4 From cradle to the grave
ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่อยู่ newborn childhood Working age Elderly

5 Immigration Department
ระบบทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ Birth – death data (every day) SSS member (every 2 weeks ) Social Security Office Centralized database Ministry of Interior Birth – death data (every month) Health insurance data (every day) NHSO CSMBS member (every 2 weeks) Enrollment data Death data (every month) Verified data Registration Data from provincial Offices ( Batch online) Civil Servant Verified data ( real time) Enrollment data People live in foreign countries Members data Internet Registration Data from Other registration units (online) Immigration Department State enterprise,local administration

6 เครื่อง scan ลายพิมพ์นิ้วมือ
Webcam

7 การขายประกันสุขภาพคนต่างด้าวนอกสิทธิประกันสังคม

8 ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องบันทึกในการลงทะเบียน คนต่างด้าวนอกระบบประกันสังคม
ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่อยู่

9 Plug in การลงทะเบียนในระบบงานทะเบียนผู้มีสิทธิเดิม
โปรแกรมลงทะเบียนคนต่างด้าว (นอกระบบ SSS)

10 Menu

11 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สปสธ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สปสธ. สามารถกำหนดราคาประกันสุขภาพได้เองรายโครงการในแต่ละปี

12 การตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากฐานสปสช.ก่อนการบันทึก

13 บันทึกข้อมูลที่อยู่

14 บันทึกข้อมูลยืนยันตัวตน

15 การเลือกหน่วยบริการ

16 บันทึกข้อมูลสุภาพ

17 ยืนยันข้อมูลที่กรอก ก่อนบันทึกเข้าฐานกลาง

18 เมื่อบันทึกเข้าฐานข้อมูลกลาง ระบบจะออกเลข 13 หลักพิเศษ (ในกรณีที่ไม่มีอยู่ในฐานสนบท.)

19 เมื่อกดปุ่มพิมพ์ จะแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับบริการ ภาษาไทยและอังกฤษ

20 บัตรสุขภาพแม่และเด็ก
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ โดยออกบัตรให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่รพ. ถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยบริการประจำ โดยระบบ จะจัดสรรงบประมาณให้กับการบริการนอกเหนือ หน่วยบริการประจำต่อไป KPI : หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการฉีดวัคซีนตามโครงการ EPI โดยสามารถใช้บัตรสุขภาพเด็กในการรับ การฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการในระบบประกัน สุขภาพฯ KPI : จำนวนเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงาน EPI ครบตามโปรแกรม

21 บัตรสุขภาพแม่ (หญิงตั้งครรภ์)

22 การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่
ตรวจสอบสิทธิเลือกพิมพ์ บัตรหญิงตั้งครรภ์

23 การพิมพ์บัตรสุขภาพแม่
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

24 บัตรสุขภาพแม่ การพิมพ์ บัตรสุขภาพแม่

25 ข้อมูลการให้บริการ ANC

26 สสจ.หรือหน่วยบริการสามารถดูรายงานได้ที่บริการออนไลน์ของสปสช.

27 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

28 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

29 การดูข้อมูลผลการให้บริการ ANC ในและนอกจังหวัด

30 บัตรประกันสุขภาพเด็ก

31 การพิมพ์บัตรสุขภาพเด็ก

32 การพิมพ์บัตรสุขภาพเด็ก

33 การดูประวัติการฉีดวัคซีน
Move to public data

34 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีน

35 ข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนตามแผน

36 การจัดทำบัตรสุขภาพของกลุ่มต่างๆ
เพิ่มในโปรแกรม smartcard เพิ่มในโปรแกรม Web search สัญชาติ รายละเอียด บัตร ปชช. บัตรประกันสุขภาพ บัตรสุขภาพเด็ก สุขภาพ แม่ ไทย ผญ ทั่วไป. & เด็ก > 7 ปี - คนท้อง เด็ก<7 ปี ต่างด้าว ซื้อประกันสุขภาพ ซื้อประกันฯ ->ท้อง ซื้อประกันฯ ->เด็ก< 7 ปี ไม่ซื้อประกันฯ ->ท้อง ไม่ซื้อประกันฯ->เด็ก< 7 ปี ชำระเงินเอง ชำระเงินเอง

37 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google