งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชสมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชสมุนไพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชสมุนไพร

2 ขมิ้นชัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. ชื่อสามัญ : Turmaric
วงศ์ :   Zingiberaceae ชื่ออื่น : ขมิ้น (ทั่วไป) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว (เชียงใหม่) ขี้มิ้น หมิ้น (ภาคใต้)

3 ฟักข้าว เป็นไม้เลื้อยตามต้นไม้หรือตามรั้วบ้าน โดยมีชื่อเรียกกันต่าง ไป เช่น ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก (Gac เวียดนาม) Baby Jackfruit Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ Cochinchin Gourd

4 รางจืด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergia laurifolia Lindl.
วงศ์ :   Acanthaceae ชื่ออื่น :  กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น  (ยะลา)  จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ดุเหว่า (ปัตตานี) ทิดพุด (นครศรีธรรมราช) น้ำนอง (สระบุรี) ย่ำแย้ แอดแอ (เพชรบูรณ์)

5 หม่อน ชื่อสมุนไพร หม่อน ชื่ออื่นๆ มอน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba Linn. ชื่อวงศ์ Moraceae

6 ผักโขม ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus lividus Linn.
ชื่อสามัญ                Chineses spinach วงศ์                      Amaranthaceae ชื่ออื่นๆ                  ผักโขม(กลาง),ผักโหม,ผักหม(ใต้), ผักโหมเกลี้ยง(แม่ฮ่องสอน), กระเหม่อลอเตอ (กระเหรี่ยง,แม่ฮ่องสอน)

7 ดีปลี ชื่อ ดีปลี ชื่อวิยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl ชื่อวงศ์
PIPERACEAE ชื่อเรียกอื่น ดีปลีเชือก ประดงข้อ ปานนุ ฟันพญาไฟ บี้ฮวด Long Pepper

8 มะรุม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam.
ชื่อสามัญ :  Horse radish tree, Drumstick วงศ์ :   Moringaceae ชื่ออื่น :  กาเน้งเดิง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ผักเนื้อไก่ (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ผักอีฮึม ผักอีฮุม มะค้อนก้อม (ภาคเหนือ)  เส่ช่อยะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

9 เสาวรส ชื่อวิทยาศาสตร์:    Passiflora laurifolia Linn. ชื่อวงศ์:    PASSIFLORACEAE ชื่อสามัญ:    Fetid passionflower, Scarlet fruit, passionflower, Stinking passionflower ชื่อพื้นเมือง:    รก กระโปรงทอง ละพุบาบี หญ้ารกช้าง (ใต้) ตำลึงฝรั่ง

10 กระชาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
ชื่อสามัญ :   Kaempfer วงศ์ :    Zingiberaceae ชื่ออื่น :  กระชายดำ กะแอน ขิงทราย (มหาสารคาม) จี๊ปู ซีฟู เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่ระแอน (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ละแอน (ภาคเหนือ)  ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)

11 สะเดาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine วงศ์ :   Meliaceae ชื่ออื่น :  สะเลียม (ภาคเหนือ)  กะเดา (ภาคใต้)

12 เห็ดตับเต่า ชื่อสามัญ : Bolete ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thaeogyroporus porentosus (berk. ET. Broome ) ชื่ออื่น : ภาคเหนือเรียกว่า เห็ดห้า ภาคอีสานเรียกว่า เห็ด น้ำผึ้ง

13 หญ้าใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schum & Thonn.
ชื่อสามัญ :   Egg Woman วงศ์ :   Euphorbiaceae ชื่ออื่น :  มะขามป้อมดิน  หญ้าใต้ใบ  หญ้าใต้ใบขาว

14 กระทือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet (L.) Smith.
วงศ์ :   Zingiberaceae ชื่ออื่น :  กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ แฮวดำ เฮียวดำ (ภาคเหนือ) เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน)

15 เร่วหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum  villosum   Lour.  var. xanthioides   (Aall.ex Baker) T.L. Wu&S.chen วงศ์ :   Zingiberaceae ชื่อสามัญ : Bastard cardamom, Tavoy cardamom ชื่ออื่น : มะหมากอี, มะอี้, หมากอี้ (เชียงใหม่)  หมากเน็ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

16 เหงือกปลาหมอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl
ชื่อพ้อง : Acanthus ilicifolius  L. ชื่อสามัญ :   Sea holly วงศ์ :   ACANTHACEAE ชื่ออื่น :  แก้มหมอ แก้มหมอเล จะเกร็ง นางเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ำเงิน

17 ฟ้าทะลายโจร ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ชื่อสามัญ :    Kariyat , The Creat วงศ์ :    ACANTHACEAE ชื่ออื่น :   หญ้ากันงู (สงขลา) น้ำลายพังพอน ฟ้าละลายโจร (กรุงเทพฯ) ฟ้าสาง (พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) ฟ้าสะท้าน (พัทลุง)

18 กานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อพ้อง :  Caryophyllus aromatica  L. ; Eugenia aromatica  (L.) Baill; E.Caryophylla(Spreng.) Bullock et Harrison;  E.caryophyllata Thunb. ชื่อสามัญ :   Clove Tree วงศ์ :   Myrtaceae

19 ชะพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อสามัญ :   Wildbetal Leafbush วงศ์ :   PIPERACEAE ชื่ออื่น :  นมวา (ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง (ภาคเหนือ) เย่เท้ย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

20 ทองพันชั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
ชื่อสามัญ :   White crane flower วงศ์ :    ACANTHACEAE ชื่ออื่น :  ทองคันชั่ง หญ้ามันไก่

21 บุก ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Amorphophallus campanulatus  Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius (Dennst.) Nicolson ชื่อสามัญ :   Elephant yam, Stanley's water-tub วงศ์ :   ARACEAE ชื่ออื่น :  บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ (แม่ฮ่องสอน) มันซูรัน (ภาคดลาง)  หัวบุก (ปัตตานี) บุกคางคก  (ภาคกลาง, เหนือ) บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน)

22 หนุมานประสานกาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera leucantha R. Vig.
วงศ์ :   Araliaceae ชื่ออื่น :  -

23 ฝิ่นต้น ชื่ออื่น ๆ : มะละกอฝรั่ง (ทั่วไป) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha multifda Linn. วงศ์ : EUPHORBIACEAE

24 พริกไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum L. ชื่อสามัญ : Black Pepper
วงศ์ :   Piperaceae ชื่ออื่น :  พริกน้อย (ภาคเหนือ)

25 หนอนตายหยาก ชื่ออื่นๆ ปงช้าง กะเพียดช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์
Stemona collinsae Craib. ชื่อวงศ์ Stemonaceae

26 น้ำนมราชสีห์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L.
ชื่อสามัญ :   Garden Spurge วงศ์ :   EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น :  ผักโขมแดง (ภาคกลาง) หญ้าน้ำหมึก (ภาคเหนือ) หญ้าหลังอึ่ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)

27 เต่าร้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota mitis Lour.
ชื่อสามัญ :   Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm วงศ์ :   PALMAE ชื่ออื่น :  เต่าร้างแดง เชื่องหมู่ มะเด็ง งือเด็ง

28 ตะไคร้หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Cymbopogon nardus Rendle ชื่อสามัญ :   Citronella grass วงศ์ :   GRAMINEAE ชื่ออื่น :  จะไคมะขูด ตะไครมะขูด (ภาคเหนือ) ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช) 

29 คำฝอย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L.
ชื่อสามัญ :  Safflower, False Saffron, Saffron Thistle วงศ์ :  Compositae ชื่ออื่น : คำ  คำฝอย ดอกคำ (เหนือ)  คำยอง (ลำปาง)

30 ต้นแต้ว ชื่อท้องถิ่น แต้ว ติ้ว ยูรูตง (นราธิวาส) ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylun maingayi Dyer

31 เพชรสังฆาต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cissus quadrangularis L. วงศ์ : Vitaceae
ชื่ออื่น :  ขั่นข้อ (ราชบุรี) สันชะควด (กรุงเทพฯ) สามร้อยต่อ (ประจวบคีรีขันธ์)

32 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พืชสมุนไพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google