งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อแก้วแม่แก้ว. พ่อแก้วแม่แก้ว คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว      คำว่า  พ่อแก้วแม่แก้ว  เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อแก้วแม่แก้ว. พ่อแก้วแม่แก้ว คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว      คำว่า  พ่อแก้วแม่แก้ว  เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พ่อแก้วแม่แก้ว

3 คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว
     คำว่า  พ่อแก้วแม่แก้ว  เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว.  คำว่า  แก้ว  เมื่อใช้เป็นคำขยายคำอื่น 

4 จะมีความหมายว่า  ประเสริฐ  ดีเลิศ มีลักษณะพิเศษยิ่ง  หรือเป็นที่รักอย่างยิ่ง  เช่น  มีคำบรรยายถึงพระเจ้าจักรพรรดิ 

5 ซึ่งเป็นผู้ปกครองของประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศซึ่งรวมเรียกว่า จักรวรรดิ  ว่า เป็นผู้มีสิ่งวิเศษ มหัศจรรย์กว่าสิ่งธรรมดาทั่วไป

6 เช่น นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว จักรแก้ว
เช่น  นางแก้ว  ขุนพลแก้ว  ขุนคลังแก้ว  ช้างแก้ว  ม้าแก้ว  จักรแก้ว. อย่างไรก็ตามคำว่า แก้ว เมื่อนำมาขยายคำว่า พ่อ และ แม่ เป็น พ่อแก้วแม่แก้ว

7 มีความหมายว่า พ่อแม่ที่ประเสริฐ ใช้กับพ่อแม่ที่ตายแล้ว   เช่น เวลาที่เราตกอยู่ในอันตราย  มีภัยพิบัติปรากฏอยู่ต่อหน้า 

8 เราจะเรียกร้องให้พ่อแก้วแม่แก้วมาช่วย
  เราจะเรียกร้องให้พ่อแก้วแม่แก้วมาช่วย.  พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  

9 จึงอาจจะมาช่วยลูกในยามคับขันได้ทันท่วงที
จึงอาจจะมาช่วยลูกในยามคับขันได้ทันท่วงที.  ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ จะไม่เรียกว่า  พ่อแก้วแม่แก้ว

10 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt พ่อแก้วแม่แก้ว. พ่อแก้วแม่แก้ว คำว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ แม่ และ แก้ว      คำว่า  พ่อแก้วแม่แก้ว  เป็นคำประสมประกอบด้วยคำว่า พ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google