งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012

2 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา“ (ยอห์น 14,23)

3 เมื่อวาระแห่งการรับทรมานและความตายใกล้เข้ามา พระเยซูเจ้าได้สนทนากับบรรดาศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายอย่างยืดยาวและเข้มข้น ทรงยืนยันกับพวกเขาด้วยว่า พวกเขาจะพบพระองค์ใหม่ เพราะพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองแก่พวกเขา

4 ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า "พระเจ้าข้า ทำไมพระองค์ทรงต้องการแสดงพระองค์แก่พวกเรา แต่ไม่แสดงพระองค์แก่โลก"

5 อันที่จริงนั้นพวกศิษย์เข้าใจว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกที่ทุกคนรอคอย เป็นผู้ที่จะเผยตนเองออกมา จะสำแดงตนอย่างยิ่งใหญ่ และปรากฏชัดแจ้งต่อหน้าทุกคนในฐานะกษัตริย์ของชาวอิสราเอล พระองค์จะนำประชากรของพระเป็นเจ้า และจะสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างมั่นคง

6 ตรงข้ามพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า การเผยแสดงของพระองค์จะไม่เกิดขึ้นในแบบแสดงให้เห็นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ แต่จะเป็นการเสด็จมาของพระตรีเอกภาพ เรียบๆและน่าอัศจรรย์ในจิตใจของผู้ที่เชื่อและมีความรัก

7 ด้วยคำตอบนี้ พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า หลังความตายของพระองค์ พระองค์จะคงอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ของพระองค์อย่างไร และทรงอธิบายให้เห็นด้วยว่า พวกเขาจะติดต่อกับพระองค์ได้อย่างไร

8 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

9 ดังนั้น พระวิหารหลังใหม่ ที่ประทับของพระตรีเอกภาพ มิได้สร้างขึ้น ด้วยอิฐ หิน ดิน ทราย

10 แต่เป็นหัวใจของคริสตชนนั่นเอง ซึ่งกลับกลายเป็นที่พำนักอย่างดี ของพระตรีเอกภาพ

11 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

12 แต่ทว่าคริสตชนจะกลับกลายเป็นวิหารของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร จะบรรจุองค์พระเป็นเจ้าในตนเองอย่างไร และจะมีความสนิทสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าได้อย่างไร

13 ก็โดยการรักองค์พระเยซูเจ้า
รักซึ่งมิใช่เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก แต่เป็นชีวิตที่จับต้องได้ พูดให้ชัดคือ นำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ

14 พระเจ้าทรงตอบสนองความรักของคริสตชน ที่แสดงความรักต่อพระองค์ด้วยกิจการนี้ด้วยความรักเช่นกันคือ พระตรีเอกภาพเสด็จมาประทับในตัวเขา

15 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

16 พระวาจาตอนไหนที่คริสตชนต้องถือปฏิบัติ

17 ในพระวรสารนักบุญยอห์นคำว่า "วาจาของเรา" มีความหมายว่า "บัญญัติของเรา" ดังนั้น คริสตชนต้องถือตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้า และต้องไม่เข้าใจว่าเป็นกฎเกณฑ์เป็นข้อบังคับต่างๆ

18 ตรงข้ามต้องเข้าใจว่า เป็นบทสรุปรวมที่พระเยซูเจ้าทรงอธิบายให้เราเห็นชัดด้วยการล้างเท้า ซึ่งก็คือ บัญญัติแห่งความรักซึ่งกันและกัน

19 พระเป็นเจ้าสั่งให้คริสตชนรักผู้อื่น จนถึงกับมอบตนเองให้อย่างสิ้นเชิง เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติ

20 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

21 เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเจริญชีวิตตามพระวาจานี้อย่างดี เราจะทำอย่างไร เพื่อจะบรรลุถึงจุดที่ว่า พระบิดาพระองค์เองจะทรงรักเรา และพระตรีเอกภาพจะพำนักอยู่ในเรา โดยการมีความรักกันและกันในหมู่พวกเราด้วยสิ้นสุดจิตใจ เต็มกำลัง และอย่างเพียรทน

22 เมื่อคริสตชนทำได้อย่างนี้ เราจะค้นพบถึงหนทางที่จะไปถึงพระเป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งซึ่งองค์พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนทรงเรียกร้องจากเรา

23 เพราะที่จริงนั้น ความรักซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดฤทธิ์กุศล(คุณธรรม)ต่างๆในจิตใจที่จำเป็นเพื่อการเป็นนักบุญอันเป็นกระแสเรียกของเราทุกคน

24 “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พฤศจิกายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google