งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ 1. ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กเล็ก

3 วัตถุประสงค์ 2. สามารถตรวจฟันผุลูกหลาน เสี่ยงต่อโรคฟันผุ ?

4 วัตถุประสงค์ 3. วิธีการแปรงฟันให้ลูกหลาน

5 ผลกระทบ โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ต่ำกว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุ ความสูง น้ำหนัก
เส้นรอบวงของศีรษะ

6 ผลกระทบ ฟันน้ำนมผุ ฟันแท้ก็จะผุ

7 ผลกระทบ ซับซ้อน การรักษา ค่าใช้จ่ายสูง -การดมยาสลบ
-การใช้ยาคลายกังวลร่วมกับ การดมก๊าซไนตรัสออกไซด์

8 วิธีการดูแล

9 เปิดริมฝีปากเด็ก

10 พบคราบจุลินทรีย์ เด็กที่มีความเสี่ยง

11 รอยผุระยเริ่มแรก คราบเหนียวสีเหลือง

12 รอยผุขุ่นขาว ระยะแรก

13 ฟันผุเป็นรู

14

15 ฟันซ้อนเก

16 รอยโรคขุ่นขาว หยุดยั้งการลุกลามได้ ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

17

18

19

20 เด็กฟันสวย เด็กฟันผุมาก


ดาวน์โหลด ppt ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google