งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB 1. การเขียนสมการลอจิก จากวงจรลอจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB 1. การเขียนสมการลอจิก จากวงจรลอจิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB 1. การเขียนสมการลอจิก จากวงจรลอจิก

2 1.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
สมการลอจิก Y= ? A B Y 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ?

3 2.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
สมการลอจิก Y= ? A B Y 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ?

4 3.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
สมการลอจิก Y= ? A B Y 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ?

5 4.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
สมการลอจิก Y= ? A B Y 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ?

6 5.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
สมการลอจิก Y= ? A B Y 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ?

7 6.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
สมการลอจิก Y= ? A B Y 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ?

8 7.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
A B C Y 0 0 0 ? 0 0 1 ? 0 1 0 ? 0 1 1 ? 1 0 0 ? 1 0 1 ? 1 1 0 ? 1 1 1 ? สมการลอจิก Y= ?

9 8.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
A B C Y 0 0 0 ? 0 0 1 ? 0 1 0 ? 0 1 1 ? 1 0 0 ? 1 0 1 ? 1 1 0 ? 1 1 1 ? สมการลอจิก Y = ? สมการลอจิก Z = ?

10 9.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
A B C Y 0 0 0 ? 0 0 1 ? 0 1 0 ? 0 1 1 ? 1 0 0 ? 1 0 1 ? 1 1 0 ? 1 1 1 ? สมการลอจิก Y = ? สมการลอจิก Z = ?

11 10.จากวงจรลอจิกที่กำหนดให้จงเขียนสมการลอจิกและตารางความจริงวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรลอจิก
A B C Y 0 0 0 ? 0 0 1 ? 0 1 0 ? 0 1 1 ? 1 0 0 ? 1 0 1 ? 1 1 0 ? 1 1 1 ? สมการลอจิก Y = ? สมการลอจิก Z = ?


ดาวน์โหลด ppt LAB 1. การเขียนสมการลอจิก จากวงจรลอจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google