งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ User

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ User"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ User
นางสาว พรพิมพ์ รูปดี เลขที่ 17 นางสาว ศริตา เครือตุ้ย เลขที่ 25 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 วัตถุประสงค์ของ Utility.
การสร้างระบบใหม่ เพื่อแยกบัญชีผู้ใช้ หรือสนับสนุนผู้ใช้หลายคนใน คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว User มี2ประเภทได้แก่.. Administrator สามารถทำทุกอย่างได้ เหมือนเป็นเจ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แก้ไขระบบ ติดตั้งโปรแกรม สร้างบัญชีผู้ใช้ จำกัดสิทธิผู้ใช้ Standard User หรือ Restricted User คือ Limited User จำกัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ทุกโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ แต่จะไม่ สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มได้ ไม่สามารถแก้ไขระบบได้

3 แผนภูมิโครงสร้าง User Account

4 การใช้งาน 1.  Log in Administrator Account และ สำรองไฟล์ข้อมูลของคุณก่อน Windows7-8  ให้เข้าไปที่ “C:\Users\(ชื่อ Account)”

5 2. Start > Run (หรือกดปุ่ม “Windows+R”)
พิมพ์ “control userpasswords2” ลงไปแล้วกด Enter

6 3. เข้ามาที่ User Accounts ให้คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อสร้าง User ใหม่

7 4. กำหนดชื่อ Account ที่ต้องการ คลิก Next กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ

8 5. กำหนดสิทธิ์ ของ User นั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ ๆ จะกำหนดเป็น Administrator หรือตำแหน่งสิทธิที่ต้องการ
เมื่อเลือกแล้วให้คลิก Finish

9 6. จะมีชื่อ Account ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ พร้อมกับ Group หากต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ชื่อแล้วคลิก Properties

10 7. Start > Log Off เพื่อไปหน้าจอ Log On หรือ Welcome Screen

11 8. มาที่หน้า Log On Screen ให้เลือก ชื่อ User ใหม่ที่สร้างขึ้น

12 การลบ User Account. หากต้องการลบ Account เก่าทิ้ง ก่อนจะลบต้องแน่ใจว่าสำรอง ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Start > Run (หรือกดปุ่ม “Windows+R”) พิมพ์ “control userpasswords2” ลงไปแล้วกด Enter

13 เข้ามาที่ User Accounts ให้คลิกที่ User แล้วคลิก Remove เพื่อลบ User
และลบโฟลเดอร์ชื่อ User ออก โดยกดปุ่ม Shift+Delete ที่ให้เข้าไปที่ “C:\Users\ ให้ลบทั้ง Folder หากลบไม่ได้ให้ Restart เครื่อง 1 ครั้งแล้วลบใหม่

14 สิ่งที่เกี่ยวข้อง User Account คือ ตั้งแต่ Windows XP โครงสร้าง Windows ของมันจะเป็นระบบใหม่ คือ ระบบแยกบัญชีผู้ใช้ หรือสนับสนุนผู้ใช้หลายคนในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ตามปกติแล้วคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องจะมี Account ประจำเครื่องอย่างน้อย 1 account เสมอ โดยใน Account นั้น ปกติค่า Settings ต่าง ๆ ของแต่ละ Account จะแยกจากกันได้โดยอิสระ เช่น ภาพพื้นหลัง Desktop , ScreenSaver , Theme , ขนาด Font ข้อความที่แสดง การตั้งค่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้นั้นได้ตั้งค่าไว้ ที่เก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ My Document , My Pictures , My Music รวมถึงไฟล์ของโปรแกรมต่าง ๆ ป้องกันไฟล์จาก user อื่นไม่ให้มาซนกับไฟล์ของผู้ใช้อื่น หรือไฟล์ของระบบ ที่กล่าวมาทั้งหมด ว่าง่าย ๆ คือ “หน้าจอ Windows ของใครของมัน แต่อยู่บนเครื่องเดียว” โดยที่ผู้ใช้งานระดับ Administrator หรือ Admin สามารถสร้าง account ใหม่ ขึ้นมาให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้ ซึ่งการทำแบบนี้ มีข้อดีคือ Admin สามารถบริหาร File / Folder จำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ให้เข้าถึงหรือใช้งานได้ ยกเว้น Public Folder หรือ Shared Folder Admin สามารถจำกัดสิทธิ์การใช้งานของ User นั้น ๆ ได้ (เช่นใช้งานได้ถึงเวลา 22:00 น.) เป็นค้น (จะต้องมี Admin Account คอยควบคุม Standard หรือ Limited Account ) เวลาที่ User มีปัญหา Admin สามารถที่จะแก้ไขปัญหา เช่น สร้าง/ระงับ/ลบการใช้งาน User นั้น ๆ ได้ ทั้งหมดคือ Administrator Account ใหญ่ที่สุด (เป็นเจ้าของเครื่อง) สามารถที่จะจัดการทุกอย่างในเครื่องได้


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่ม ลบ จำกัดสิทธิ User

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google