งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวดงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวดงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวดงาน
ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวดงาน

2 ตัวอย่างที่ 1 : ใบส่ง/ใบเบิกค่างวด ไม่ระบุวันที่ส่ง และ ปริมาณงานทั้งหมด

3 ตัวอย่างที่ 2 : ใบส่ง/ใบเบิกค่างวด ไม่ระบุจำนวนเงิน Vat 7% และจำนวนเงินตัวอักษร

4 ตัวอย่างที่ 3 : ใบส่ง/ใบเบิกค่างวด ไม่ระบุปริมาณงานที่ ขอเบิกและจำนวนเงินตัวอักษร

5 ตัวอย่างที่ 4 : ใบตรวจสอบคุณภาพงาน ไม่ระบุตำแหน่งที่ ตรวจสอบ และวันที่นัดตรวจ

6 ตัวอย่างที่ 5 : ใบตรวจสอบคุณภาพงาน QC ตรวจงานไม่ผ่านรอบแรก แต่รอบสองทาง PM ให้งานผ่านโดยไม่มี QC ตรวจสอบ

7 ตัวอย่างที่ 6 : ใบตรวจสอบคุณภาพงาน ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบจาก QC

8 ตัวอย่างที่ 7 : ใบแจ้งหนี้ ที่อยู่บริษัทผิด

9 ตัวอย่างที่ 8 : งานยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน โดยที่ทาง ผู้รับเหมาเข้ามาวางบิล

10 ตัวอย่างที่ 9 : รูปถ่ายขาดลายเซ็น QC

11 คำถาม ในเอกสารส่งงาน 1 ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง
ที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง คือ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวดงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google