งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาสุขภาพตำบลสำนักท้อน  แบ่งตามกลุ่มอายุ  แบ่งตามโรค - โรคติดต่อ - โรคไม่ติดต่อ  แบ่งตามปัญหาสังคม - ยาเสพติด - อุบัติเหตุ  ปัญหาของ รพ. สต  ปัญหาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาสุขภาพตำบลสำนักท้อน  แบ่งตามกลุ่มอายุ  แบ่งตามโรค - โรคติดต่อ - โรคไม่ติดต่อ  แบ่งตามปัญหาสังคม - ยาเสพติด - อุบัติเหตุ  ปัญหาของ รพ. สต  ปัญหาของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาสุขภาพตำบลสำนักท้อน  แบ่งตามกลุ่มอายุ  แบ่งตามโรค - โรคติดต่อ - โรคไม่ติดต่อ  แบ่งตามปัญหาสังคม - ยาเสพติด - อุบัติเหตุ  ปัญหาของ รพ. สต  ปัญหาของ อสม.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาในโรงเรียน  ปัญหาในโรงงาน  ปัญหาอาหารปลอดภัย

2 ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอายุ ปัญหา สุขภาพ แผนงานพื่นที่ ปฏิบัติงาน แหล่ง งบประมาณ จำนวนเงิน 1.1 1.2 2.1 2.2 ปัญหา สุขภาพ แผนงานพื่นที่ ปฏิบัติงาน แหล่ง งบประมาณ จำนวนเงิน 1.1 1.2 2.1 2.2

3 ปัญหาสุขภาพตามโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ โรคแผนงานพื้นที่ ปฏิบัติงาน แหล่ง งบประมาณ จำนวน เงิน 1. ไข้เลือดออก 1.1 1.2 2 โรคอุจจาระ ร่วงในเด็ก 2.1 2.2 1. ความดัน / เบาหวาน 1.1

4 เงินเพื่อสุขภาพของคนตำบลสำนักท้อน ปี 2556 มีเหลือ ยกมา รับใหม่ ปี 56 รวมเงินใช้แล้ว ( บาท ) มีแผนใช้ ( บาท ) มีเหลือ ( บาท ) 1. กองทุนสุขภาพ ตำบล 2. อบต./ เทศบาล 3. รพ. สต 4. อสม. 5. อื่นๆ ระบุ 5.1........................ 5.2........................ รวม


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาสุขภาพตำบลสำนักท้อน  แบ่งตามกลุ่มอายุ  แบ่งตามโรค - โรคติดต่อ - โรคไม่ติดต่อ  แบ่งตามปัญหาสังคม - ยาเสพติด - อุบัติเหตุ  ปัญหาของ รพ. สต  ปัญหาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google