งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี
รายงาน12 แฟ้มมาตรฐาน รายงาน21 แฟ้มมาตรฐาน รายงาน43+7 แฟ้มมาตรฐาน วันที่ 7-15 ของเดือนถัดไปเท่านั้น(รายเดือน) วันที่ 7 ของเดือนถัดไปเท่านั้น (รายเดือน) ส่งข้อมูลทุกวันจันทร์แรกของสัปดาห์(ทุกสัปดาห์) Provis Provis HDC :8080/hdc หมายเหตุ 1.ข้อมูลรายงาน43+7แฟ้มมาตรฐานจะส่งไปยังSERVER PDN ของสนย.เท่านั้นและจะไม่ถูกจัดส่งไปยัง สปสช.ทุกหน่วยบริการ 2.เริ่มส่งข้อมูลครั้งที่1ให้ส่งออกข้อมูล ตั้งแต่วันที่1ต.ค.56-31ธ.ค.56 ภายในวันที่ 13ม.ค.57 3.ส่งข้อมูลรายสัปดาห์ต่อเนื่องจากครั้งที่1ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป หมายเหตุ หมายเหตุ สสจ.ชลบุรีจะไม่นำส่งข้อมูลของรพศ/รพชและรพ.ทุกแห่งไปยังสปสช.โดยจะนำส่งข้อมูลของรพ.สต.เท่านั้นตามข้อกำหนดของสปสช. สสจ.ชลบุรีจะส่งข้อมูลรายงาน12แฟ้มมาตรฐานจะส่งไปยังสนย.เท่านั้นและจะไม่ถูกจัดส่งไปยัง สปสช.ตามข้อกำหนด

2 แบบที่ 3 2

3 6.ปฏิทินการตรวจสอบและรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งปีงบประมาณ 57
กิจกรรมการให้บริการ ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค. 56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค. 57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 1.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลความสมบูรณ์ของแฟ้มPerson&Chronic 2. ส่งข้อมูลแฟ้มPerson&Chronicทั้งหมด 3. ส่งข้อมูลการชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิด0-5ปี (0-72เดือน) **แฟ้มNutri 4.).ส่งข้อมูลการชั่งน้ำหนักเด็ก6-18ปี(ป.1-ป.6)พร้อมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียนและให้บริการวัคซีน**แฟ้มEPI/Nutri/ 5. คัดกรองเบาหวานและความดันฯอายุ15ปีขึ้นไป **แฟ้มNcdscreen/Labfu/Chronicfu 6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(3อ2ส/DPAC)**แฟ้ม 7. การคัดกรองภาวะซึมเศร้า(2Q)**เวลาคัดกรองNCDเลือกSERVICE/Diag/แบบฟอร์มรายงาน 8.ส่งข้อมูลการเยี่ยมบ้าน**ตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย**แฟ้มSERVICE/Diag/แบบฟอร์มรายงาน 9.ส่งข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก+เต้านม**แฟ้มSERVICE/Diag/แบบฟอร์มรายงาน 10.ส่งข้อมูลการคัดกรองStokeผู้ป่วยHT+DM+DLP**แฟ้มSERVICE/Diag/แบบฟอร์มรายงาน 11.ส่งข้อมูลภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน**แฟ้มChronic Fu 12.ส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลคนตาย+อัพเดตสิทธิ์**แฟ้มDeath 1-31 1-31 1-31 1-31 1-31 1-31 1พ.ค.-31มิ.ย. 1พ.ย.-31ธ.ค. 1ต.ค.-31ธ.ค. 1ม.ค.-31มี.ค. 1ต.ค.-30มิ.ย. 1ก.ค.-30มิ.ย. 1ก.ค.-30มิ.ย. 1ก.ค.-30มิ.ย. 1ก.ค.-30มิ.ย. 1ก.ค.-30มิ.ย.


ดาวน์โหลด ppt 1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google