งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์

2 การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์
คาปาซิเตอร์มีหน่วยเป็น ฟารัด (F) ไมโครฟารัด (uF) หรือ MFD และ นาโนฟารัด (nF) ดังนั้น         1 F   = 1,000,000 uF         1 uF = 1,000 nF         1 nF = 1,000 pF

3 การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์
การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์     ตัวเก็บประจุจะบอกลักษณะอยู่ทั้งหมด 3 แบบ คือ    1. บอกเป็นตัวเลขค่าความจุ    2. บอกเป็นตัวเลข    3. บอกเป็นแถบสี

4 การอ่านแบบที่บอกเป็นตัวเลข
คาปาซิเตอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีความจุสูง และบอกอัตราทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุดมาด้วย จากรูปสามารถอ่านได้  1500 ไมโครฟารัด ทนแรงดันสูงสุดที่ 35 โวลท์

5 ทนแรงดันสูงสุดที่ 100 โวลท์ ตัวที่ 2 สามารถอ่านได้
ตัวที่ 1 สามารถอ่านได้  10 ไมโครฟารัด ทนแรงดันสูงสุดที่ 100 โวลท์ ตัวที่ 2 สามารถอ่านได้  ทนแรงดันสูงสุดที่ 250 โวลท์

6 1 0 และเติมศูนย์อีกสองตัว จะได้
 คาปาซิเตอร์ชนิดนี้จะบอกเป็นตัวเลขมา 3 ตำแหน่งด้วยกัน โดยที่ ตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวตั้งหลักที่หนึ่ง ตัวที่สองจะเป็นตัวตั้งหลักที่สอง และตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเติมเลขศูนย์ลงไป(หรือตัวคูณก็ได้) หน่วยที่ได้จะเป็นพิโกฟารัด เสมอ จากรูป   1 0 และเติมศูนย์อีกสองตัว จะได้ 1000 pF หรือ 1 nF(หารด้วย1,000) หรือ uF (หารด้วย 1,000,000)

7 ตัวอย่างการอ่านค่าตัวเก็บประจุ
pF 150 nF 0.15 uF

8 การอ่านแบบที่บอกเป็นตัวเลข

9 การอ่านแบบที่บอกเป็นแถบสี
การอ่านแบบที่บอกเป็นแถบสี หลักอ่านจะคล้ายกับตัวต้านทาน การอ่านค่าสีตัวคาปาซิเตอร์ เหลือง จะเป็นตัวตั้งหลักที่หนึ่ง มีค่า     4 ม่วง      จะเป็นตัวตั้งหลักที่สอง มีค่า     7 เหลือง  จะเป็นตัวคูณ                 มีค่า     x10000 ขาว     จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด มีค่า 10 % แดง     จะเป็นอัตราทนแรงดันไฟฟ้า       มีค่า 200 V ดังนั้นสามารถอ่านได้  pF หรือ 0.47 uF


ดาวน์โหลด ppt การอ่านค่าความจุของคาปาซิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google