งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SML Report Designer การออกแบบรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SML Report Designer การออกแบบรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SML Report Designer การออกแบบรายงาน

2 SML Report Designer Report Preview Layout Condition Report
Query Report Report Menu System Resource

3 Report Preview

4 Condition Report

5 Query Report

6 Report Menu

7 System Resource

8 การออกแบบรายงาน ไปที่เมนู เริ่มต้น -> ออกแบบรายงาน กำหนดชื่อรายงาน
กำหนดเงื่อนไขรายงาน กำหนด Query เพื่อดึง Field ข้อมูล กำหนด Query เพื่อสำหรับดึงข้อมูลของรายงาน การเชื่อม Query แต่ละ TAB (Query 1, Query 2 , Query 3 , Query 4 , Query 5 , Query 6 , Query 7)

9 การกำหนดเงื่อนไขรายงาน

10 การกำหนดเงื่อนไขรายงาน
Name ชื่อเงื่อนไข Row หมายเลขบรรทัด Column หมายเลขคอลัมน์ Span จำนวนคอลัมน์ที่รวม Code รหัส Resource Text ชื่อ Resource Type ประเภทเงื่อนไข String ข้อความ (ให้กรอก หรือ ค้นหา) Number ตัวเลข Date วันที่ DropDown ข้อความแบบมีให้เลือก

11 การกำหนดเงื่อนไขรายงาน
Command คำสั่งพิเศษ Default ค่าเริ่มต้น Column Name ชื่อ Field สำหรับ Query

12 Command คำสั่งพิเศษ (การกำหนดเงื่อนไขรายงาน)
ใช้สำหรับ เงื่อนไขประเภท Text เอาไว้สำหรับ ระบุว่าให้ค้นหา โดยจะให้ Report แสดงการค้นหาแบบไหน โดยให้ ระบุ คำสั่งการค้นหาเข้าไป กรณีใช้คำสั่งค้นหาจาก Search Screen ให้ขึ้นต้นด้วย เครื่องหมาย ! เช่น !screen_ic_inventory หมายถึงสร้างการค้นหาโดยใช้จอ การค้นหาสินค้า กรณีกำหนดตารางและการค้นหาเอง จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย [] โดยมีรูปแบบคือ [table_name,column,column]เท่านั้น เช่น [erp_user,code:text:20,name_1:text:20] หมายถึง สร้างการค้นหา โดยค้นหาจากตาราง erp_user โดยมี Column Code ชนิด Text ความกว้าง 20 และ Column name_1 ชนิด Text ความกว้าง 20 กรณีต้องการให้แสดงการค้นหาแบบเต็มจอ ให้เพิ่มเครื่องหมาย “*” เข้าไป เช่น !*screen_ic_inventory กรณีต้องการให้การเลือกผลของการค้นหาเป็นแบบหลายรายการ ให้เพิ่มเครื่องหมาย “# ” เข้าไปในท้ายสุดของคำสั่ง เช่น !*screen_ic_inventory#

13 การกำหนด Query เพื่อดึงโครงสร้าง และข้อมูลรายงาน

14 การกำหนด Query เพื่อดึงโครงสร้าง และข้อมูลรายงาน
Line บรรทัดแสดงผล Margin ระยะห่างด้านซ้าย Width ความกว้าง Field Name ชื่อ Field ที่แสดงข้อมูล Resource Code รหัส Resource หัวคอลัมน์ (ดูได้จาก System Resource) Resource Name ข้อความที่จะแสดงบนหัวคอลัมน์ Type ประเภทคอลัมน์ Text ข้อความ Number ตัวเลข Date วันที่

15 การกำหนด Query เพื่อดึงโครงสร้าง และข้อมูลรายงาน
Format การจัดรูปแบบข้อความ Total แสดงยอดรวม Hide ซ่อนคอลัมน์ Font ฟอนต์สำหรับข้อมูล Color สีข้อความ Align การจัดตำแหน่ง

16 การส่งเงื่อนไขเข้าไปใน Query
กรณีเป็นค่าของข้อความ สามารถใช้ เพื่อส่งให้ Query ทำงานต่อ เช่น select * from ic_inventory where code =

17 การเชื่อม Query แต่ละ Tab


ดาวน์โหลด ppt SML Report Designer การออกแบบรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google