งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ Excel ในการทำโครงการและแผนประจำปี วันที่ 6 ก.พ. 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ Excel ในการทำโครงการและแผนประจำปี วันที่ 6 ก.พ. 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ Excel ในการทำโครงการและแผนประจำปี วันที่ 6 ก.พ. 2557
ปิติ ตรีสุกล

2 รูปแบบ รูปแบบ ชนิดข้อมูล เซล คอลัมน์ การพิมพ์
ขนาดตัวหนังสือ ตำแหน่งข้อความ การตัดคำ/ย่อ-ขยาย การขึ้นบรรทัดใหม่ ทิศทางตัวหนังสือ การกำหนดรูปแบบโดยสูตร (text) ชนิดข้อมูล ตัวเลข (ทศนิยม ลูกน้ำ) วันที่ (รูปแบบการแสดง/การกรอก) รูปแบบพิเศษ เซล คอลัมน์ การซ่อนเซล การขยายความสูง/ความกว้าง กำหนดความสูงอัติโนมัติ การรวมเซล การพิมพ์ กำหนดพื้นที่พิมพ์ การตัดหน้า การกำหนดหัวตาราง การใส่หัว/ท้ายกระดาษ การกำหนดกั้นหน้า การกำหนดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข

3 การอ้างอิงข้อมูล อ้างอิงโดยเซล อ้างอิงจากชื่อ (เซล/ตาราง)
อ้างอิงจากรายการ (List) อ้างอิงโดยการคำนวณ อ้างอิงจากฐานข้อมูล การล๊อกเซลในการอ้างอิง ชนิดของการคัดลอกข้อมูล ค่า สูตร รูปแบบ การคัดลอกสูตรคำนวณ

4 อื่น ๆ การก๊อปปี้สูตร ในแถว/คอลัมน์ การสร้างตาราง
การเรียงข้อมูล/ เลือกแสดงข้อมูลในตาราง การล๊อกชีต การกำหนดค่าที่อนุญาติให้กรอก


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ Excel ในการทำโครงการและแผนประจำปี วันที่ 6 ก.พ. 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google