งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”

5 ปลาที่เลี้ยงในกระชัง คือ ปลาดุก และต้องมีพืชน้ำ เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง ผัก กระเฉดไว้ให้ร่มเงา ช่วยใน การบังแดด นอกจากนี้พืช เหล่านี้ยังสามารถนำไป บริโภคได้อีกด้วย

6 ยอ ยอ เป็นเครื่องจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งโดยปล่อยให้ ผืนตาข่ายวางอยู่บนท้องคลองให้สัตว์น้ำเข้ามา พักอยู่ บางครั้งวางเศษอาหารไว้ล่อสัตว์น้ำ จากนั้นจะค่อยๆ ยกยอขึ้นเพื่อมิให้สัตว์น้ำตกใจ หนีหลุดไปจากวงตาข่าย แล้วจึงใช้มือจับหรือ ใช้สวิงตักสัตว์น้ำขึ้นมา

7 ร้านอาหาร “ แพ กลางน้ำ ”

8 ปลากระพง

9 กุ้ง แม่น้ำ

10 นั่งเรือดูนกชมโลมาแสนน่ารัก ที่ปากอ่าว แม่น้ำบางประกง

11 โลมาอิรวดี ( Irrawaddy Dolphin) โลมาหลังโหนก (Humpback Dolphin) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise) http://www.thai2trip.com/upload/news/thai2tripinpage_copy80.gif

12 ( Irrawaddy Dolphin หรือ Ayeyarwaddy Dolphin) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Orcaella brevirostris อยู่ ในวงศ์โลมา Delphinidae

13 http://www.thai2trip.com/upload/news/thai2tripinpage_copy80.gif โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก (Humpback Dolphin) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sousa chinensis จัดอยู่ในวงศ์ DELPHINIDAE http://www.baanplaloma.com/images/1183385219/Baanplaoma40.jpg

14 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ หรือ โลมาหมอน มีชื่อ สามัญว่า Finless porpoise ชื่อวิทยาศาสตร์ Neophocaena phocaenoides

15 โลมาหัวบาตร หลังเรียบ โลมาอิรวดี

16 เราไม่อาจเห็นปลาโลมาทั้งตัวถ้า อยู่ระยะไกล แต่จะเห็นกระโดง หลังรูปสามเหลี่ยม แต่ถ้าเห็น สามเหลี่ยม 2 กระโดง แสดงว่านั่นคือ ฉลาม

17  1. เมื่อเข้าใกล้ฝูงโลมาควรเบาเครื่อง เคลื่อน เรือให้ช้าที่สุด  2. รักษาระยะห่างไม่ควรเข้าใกล้เกิน 30 เมตร  3. ไม่ควรนำเรือเข้าฝ่ากลางฝูงโลมา หรือไล่ หลังโลมา ควรดูอยู่ข้าง ๆ ฝูง  4. ไม่ควรนำเรือไปดักหน้า หรือขวางหน้าฝูง โลมา  5. ไม่ควรเร่งเครื่องเรือ หรือเร่งความเร็ว กะทันหัน  6. ไม่ควรส่งเสียงดังจนโลมาตกใจว่ายน้ำหนี ไป ควรเฝ้าสังเกต หรือถ่ายภาพเงียบ ๆ และที่ สำคัญอย่าเฮละโลไปดูข้างเดียวจนเรือ เสียศูนย์ อาจล่มได้  7. ไม่ควรให้อาหารโลมา เพราะจะทำให้นิสัย การกินอาหารเปลี่ยนไป และอาจขาดธาตุ อาหารที่ร่างกายต้องการ

18

19 ปลาตีน (Mudskipper) จัดอยู่ในสกุล Periophthalmodon ในวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae)

20 http://www.baanplaloma.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=516704&Ntype=3 http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=26&paths=stpark www.muangklang.com/old_klang/present05.html http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2 %E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8% B5 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95 %E0%B8%B5%E0%B8%99 http://www.tropicalforest.or.th/p44.htm

21


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาวิธีชีวิตการเลี้ยงปลา ริม 2 ฝั่งคลอง เครื่องมือจับปลาที่ เรียกว่า “ ยอ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google