งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนมดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนมดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนมดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี
กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี ธนารักษ์ ใจดี

2 ที่มาของโครงงาน: โจทย์ของพวกเราคือเลือกอาหารท้องถิ่นที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารท้องถิ่นที่สัมพันธ์ต่อวิถีชีวิต ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการแปรรูปอาหารในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ริเริ่มและพัฒนาวิธีการอนุรักษ์อาหารในรูปแบบใหม่

3 เหตุผลที่เลือกเรื่องนี้
สารอาหารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในอาหารชนิดนี้หาได้ยาก ลดปัญหาการขาดสารอาหารชนิดนี้ ส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง

4 ดอกดิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aeginetia indica Roxb ชื่อวงศ์ : OROBANCHACEAE เป็นพืชที่ขึ้นในบริเวณที่มีความชื้นสูงบนรากไผ่ตามป่าใกล้ลำธารมีเฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน มีชื่อท้องถิ่นต่างกัน เช่น พูยางก (ลับแล) , ปากจะเข้ (อีสาน), หญ้าดอกขอ, ดอกดิน (ภาคกลาง)

5 ประโยชน์ที่ได้จากดอกดิน
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหาร เป็นส่วนประกอบของขนมไทย เช่น ขนมดอกดิน ขนมชั้นดอกดิน ขนมต้มดอกดิน ขนมถั่วแปบดอกดิน ขนมถ้วยดอกดินเป็นต้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีสีม่วงออกดำทำให้ขนมมีสีและกลิ่นชวนรับประทาน

6 คุณค่าทางโภชนาการ สาร Aucubin ที่มีอยู่ในทุกส่วนของดอกดินเมื่อถูกความร้อนจะให้สีน้ำเงินเข้มออกดำ เรียกว่า หม่าข้าว ทางเภสัชวิทยาพบว่า มีฤทธิ์ต้านพิษต่อตับ ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านมะเร็ง กระตุ้น T-cell สรรพคุณทางยาคือ ทั้งต้นและดอกทำยาชงโรคเบาหวานดีต่อสุขภาพแล้ว ยังใช้แทนสีสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี อาหาร ดอก ก้านดอก ใช้นึ่งเป็นผักจิ้ม

7 โครงงานต่อยอด ศึกษาวิธีการนำดอกดินมาทำเป็น
ดอกดินผงสำเร็จรูป เพื่อใช้ทำแป้งขนมดอกดินสำเร็จรูป เนื่องจากจะนำดอกดินมาใช้ได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น การทำเป็นดอกดินผงสำเร็จรูป หรือทำแป้งขนมดอกดินสำเร็จรูปจะทำให้มีดอกดินใช้ได้ตลอดปี

8 บรรจุภัณฑ์ พวกเราลองออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับดอกดินผงสำเร็จรูป
คุณคิดว่า แบบไหนเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด บรรจุภัณฑ์

9 เอกสารอ้างอิง www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/wood/q.html


ดาวน์โหลด ppt ขนมดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google