งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด.ญ.กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด.ช.ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด.ช.ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด.ญ.กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด.ช.ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด.ช.ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด.ญ.กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด.ช.ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด.ช.ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15 4. ด.ช.ภัทรพล ทั่งศิริ เลขที่ 34 ม.1/15 5. ด.ญ.สุนัดดา ควรหัตถ์ เลขที่ 46 ม.1/15

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ 1. กัญญาณัฐ ซึ่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจเป็นเพราะออกกำลัง กายสม่ำเสมอ ทานอาหารครบ 5 หมู่ 2. ชลกวิน ซึ่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะกินอาหารจำพวกโปรตีน และคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไป 3. ธณัติ ซึ่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะกินอาหารจำพวกโปรตีนและ คาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไป 4. ภัทรพล ซึ่งน้ำหนักเกินแล้ว เพราะออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ และ ชอบทานของที่มีไขมันและน้ำตาลมาก 5. สุนัดดา ซึ่งน้ำหนักเกินแล้ว เพราะออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ และ ชอบทานของที่มีไขมันและน้ำตาลมาก

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น -การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนักเพิ่มขึ้น แขนขายาวขึ้น -การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ใหญ่ควรเข้าใจ ไม่ว่าการ ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สมวัย ทำร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารที่เหมาะสมในวัยรุ่น ทานอาหารครบ 3 มื้อ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วิธีดูแลน้ำหนักตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย 3ครั้ง/สัปดาห์

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้น แต่ ต้องลดเพราะจะทำให้ร่างกายทรุดหนักขึ้น ผอมมากไปอีก 3. ลดการทานอาหารที่มีไขมัน และน้ำตาลมากเกินไป 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกวันอังคารและวันศุกร์ รวม 8 ครั้ง 5. นำข้อมูลของสมาชิกในกลุ่ม มาสรุปผล

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน การวัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนัก ชื่อ/สกุล น้ำหนัก
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน  การวัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง(ซม.) น้ำหนัก(กก.) ชื่อ/สกุล น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 800 ม. 1 2 กัญญาณัฐ 53 55 150 155 +10 +11 39 40 27 5.48 5.34 ชลกวิน 157 158 +1 +7 32 36 22 37 4.27 ธณัติ 42 160 162 -5 -4 25 30 35 33 5.04 4.40 ภัทรพล 69 156 161 -3 24 6.00 5.42 สุนัดดา 59 154 +3 18 19 28 7.33 6.35

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
กัญญาณัฐ : รูปร่างสมส่วน อาจเป็นเพราะว่า การออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และการทานอาหารครบ 5 หมู่ ชลกวิน : ค่อนข้างผอม จึงควรรับประทานอาหารประเภทโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นแต่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะอาจ น้ำหนักเพิ่มมากเกินเกณฑ์ได้ ธณัติ : ค่อนข้างผอม เพราะอาจทานอาหารประเภทโปรตีนแลคาร์โบไฮเดรต น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารประเภทโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้น ภัทรพล : อยู่ในเกณฑ์อ้วน เพราะทานอาหารประเภทไขมันมากเกินไป ดังนั้นจึงควรลดอาหารเหล่านั้นแล้วหันมาทานอาหารที่มี ประโยชน์ และออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ สุนัดดา : อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่

7 บรรณานุกรม %B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%9 9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2% E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0 %B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2/


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ สมาชิกกลุ่ม ฟิชโช 1. ด.ญ.กัญญาณัฐ โอบอ้อม เลขที่ 5 ม.1/15 2. ด.ช.ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ เลขที่ 12 ม.1/15 3. ด.ช.ธณัติ คิว เลขที่ 18 ม.1/15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google