งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา

2 เลือกคลิกซ้ายที่หัวข้อ “ แบบทดสอบ ” ที่ ต้องการรับการทดสอบ

3 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เข้าสู่หน้า Log in ของ “ แบบทดสอบ ” ที่ ต้องการรับการทดสอบ

4 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ ก่อน Log in ให้กรอกส่วนควบคุมเวลา ตามที่ผู้สอนกำหนด

5 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ กรอก Username และ Password ตามที่ ผู้สอนกำหนด

6 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ หลังจากนั้นคลิกซ้ายที่ปุ่ม “ เข้าสู่ระบบ ”

7 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เข้าสู่หน้าหลักแบบทดสอบ เริ่มจับเวลา คลิกซ้ายที่ “Submit”

8 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ คลิกซ้ายที่ช่องชื่อ - ชื่อสกุลผู้รับการ ประเมินและกรอกข้อมูล

9 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ กรอกชื่อ - ชื่อสกุลผู้รับการประเมินแล้ว คลิกปุ่ม “ ตกลง ”

10 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เลือกคลิกซ้ายที่ “ หัวข้อ ” และ “ หัวข้อ ตัวเลือก ” ที่ต้องการ

11 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เลือกข้อถัดไป กระทำแบบเดียวกัน จน ครบทุกข้อ

12 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ หลังจากเลือก จะเกิดเครื่องหมาย X ที่ เลือกปรากฏให้เห็น

13 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เมื่อครบทุกข้อแล้ว ให้ตรวจสอบความ ถูกต้อง

14 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ พึงระวัง ช่วงเวลา ให้เป็นไปตามช่วงเวลา ที่กำหนด

15 การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ ผู้มีเจตนาฝ่าฝืน ผู้สอนมีสิทธิ์กำหนดโทษ การฝ่าฝืน


ดาวน์โหลด ppt การรับการประเมินด้วย แบบทดสอบออนไลน์ เริ่มเข้าสู่หน้าหลักของเว็บเพจรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google