งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อพิมพ์ แล้วกด enter (ในเบราว์เซอร์ IE, Chrome , หรือ Firefox)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อพิมพ์ แล้วกด enter (ในเบราว์เซอร์ IE, Chrome , หรือ Firefox)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เมื่อพิมพ์ www.1374.org แล้วกด enter (ในเบราว์เซอร์ IE, Chrome ,
หรือ Firefox)

5 คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ มวลชน กอ.รมน.
เมื่อพิมพ์ จะเข้าสู่หน้าแรก ของเว็บไซท์ มวลชน กอ.รมน. คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ มวลชน กอ.รมน.

6 คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม สายด่วนความมั่นคง 1374

7 พิมพ์ username password

8 เข้าสู่โปรแกรมสายด่วนความมั่นคง1374

9 พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล มวลชน กอ.รมน.

10 คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม ฐานข้อมูล มวลชน กอ.รมน.

11 พิมพ์ username password

12 เข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลมวลชน กอ.รมน.


ดาวน์โหลด ppt เมื่อพิมพ์ แล้วกด enter (ในเบราว์เซอร์ IE, Chrome , หรือ Firefox)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google