งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ก่อนการเริ่มใช้งานต้องทำการเชื่อมต่อ INTERNET ให้เรียบร้อยเสียก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ก่อนการเริ่มใช้งานต้องทำการเชื่อมต่อ INTERNET ให้เรียบร้อยเสียก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ก่อนการเริ่มใช้งานต้องทำการเชื่อมต่อ INTERNET ให้เรียบร้อยเสียก่อน

2 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เริ่มใช้งานด้วยการดับเบิ้ลคลิกที่สัญรูป SSH บน DESKTOP

3 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เข้าสู่ชุดคำสั่ง SSH SECURE FILE TRANSFER

4 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เริ่มการเชื่อมต่อชุดคำสั่งกับ Server ด้วยการคลิกซ้าย ที่ Quick Connect

5 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เกิดหน้าต่างใหม่เพื่อกรอก Hostname ของ Server และ Username

6 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ให้กรอก Host Name ว่า 203.172.163.147 และ User Name ของตนเอง

7 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เริ่มเชื่อมต่อกับ Server โดยคลิกที่ Connect

8 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ถ้าติดต่อกับ Server สำเร็จจะเกิดหน้าต่างใหม่ให้ กรอก Password

9 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ทำการกรอก Password ของตนเองให้ตรงกับ User Name ทำการกรอก Password ของตนเองให้ตรงกับ User Name

10 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หลังจากกรอกแล้วให้คลิก OK

11 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER กรณีเชื่อมต่อไม่สำเร็จจะเกิดหน้าต่างใหม่ ให้คลิก OK แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่

12 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หน้าต่างใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อกับ Server ถูกต้อง

13 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ให้สังเกตว่าที่หน้าต่างด้านขวาระบุ User Name ที่ เชื่อมต่อ

14 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ที่หน้าต่างด้านซ้ายคลิกเพื่อเลือกไดรฟ์ที่เก็บไฟล์ที่ จะถ่ายโอน

15 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER แล้วคลิกซ้ายเลือกไดรฟ์นั้นๆ

16 คลิกซ้ายที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่จะถ่ายโอน

17 คลิกซ้ายที่โฟลเดอร์ย่อยที่เก็บไฟล์ที่จะถ่ายโอน

18 คลิกซ้ายที่โฟลเดอร์ย่อยที่เก็บไฟล์ที่จะถ่ายโอน

19 จะแสดงโฟลเดอร์ย่อยที่เก็บไฟล์ที่จะถ่ายโอน

20 เริ่มถ่ายโอนด้วยการชี้ตัวชี้ที่ไฟล์ที่จะถ่ายโอน

21 คลิกขวาเกิดเมนู ให้เลือก Upload เพื่อเริ่มการถ่าย โอน

22 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER การถ่ายโอนจะเริ่มทำงานและแสดงรายละเอียดที่ หน้าต่างด้านล่าง

23 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หากการถ่ายโอนสำเร็จ จะปรากฏคำว่า Complete

24 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ให้คลิกขวาที่ส่วนดังกล่าวเลือก Remove และคลิก ซ้าย ล้างประวัติการถ่ายโอน

25 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER กรณีถ่ายโอนสำเร็จ จะปรากฏไฟล์ที่ถ่ายโอนที่ หน้าต่างด้านขวา

26 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ที่หน้าต่างด้านขวาให้เลือกไฟล์ที่ถ่ายโอน เพื่อปรับ ค่า chmode ทุกครั้ง

27 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ชี้ตัวชี้และคลิกขวาที่ไฟล์นั้นๆ เกิดเมนู เลือกคลิกซ้าย ที่ Properties

28 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เกิดหน้าต่างใหม่ ให้เปลี่ยนแปลงโดยพิมพ์ Permission mode ใหม่เป็น 755

29 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หลังการเปลี่ยนแปลงค่า Permission mode จะได้ค่า ใหม่

30 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หลังการเปลี่ยนแปลงค่า Permission mode แล้ว ให้ คลิกซ้ายที่ OK

31 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER สิ้นสุดการใช้งาน SSH ให้คลิกที่สัญรูปบนเมนูเพื่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อ

32 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER คลิก OK เพื่อยืนยันการตัดการเชื่อมต่อกับ SERVER

33 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หากการตัดการเชื่อมต่อกับ SERVER สำเร็จ พื้นที่ หน้าต่างด้านขวามือจะมีสีเทา

34 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หลังจากตัดการเชื่อมต่อกับ SERVER แล้ว ให้ปิด ชุดคำสั่ง SSH ทุกครั้ง

35 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER เรียกใช้ BROWSER พิมพ์ http://203.172.163.147/stu/username( เลข ประจำตัว )

36 วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER หากว่าการถ่ายโอนสำเร็จและไฟล์ที่ถ่ายโอนถูกต้อง จะแสดงไฟล์นั้นให้เห็น


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้ SSH เพื่อการถ่ายโอน ไฟล์กับ SERVER ก่อนการเริ่มใช้งานต้องทำการเชื่อมต่อ INTERNET ให้เรียบร้อยเสียก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google