งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.พ.บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.พ.บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.พ.บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17
การจัดการความรู้ น.พ.บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17

2 KM คืออะไร กระบวนการที่ดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติในองค์กร
กระบวนการที่ดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ และใช้ความรู้มาทำให้งานดีขึ้นกว่าเดิม

3 ทำเพื่ออะไร ผลิตภัณฑ์ ปรับกระบวนการ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ ปรับกระบวนการ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. บริการ กระบวนการบริการ/ทำงาน ผลงานที่ดีขึ้น

4 การดำเนินการ ตั้งเรื่อง จะทำอะไร EMS วิสัยทัศน์ ระบบ EMS(15,17) สุดยอด
เป้าหมาย จะเอาใครมาทำ จะทำอย่างไร

5 เขาคือใคร ผชช.ว. / ผชช.ส. แพทย์ที่รับผิดชอบศูนย์สั่งการ
พยาบาลหัวหน้าศูนย์สั่งการ ผู้รับผิดชอบงาน สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการ ALS รพศ./รพท./รพช. ทีม KM

6 ทีม KM ผู้ปฏิบัติ 1. ผู้ปฏิบัติ ประสบการณ์ Tacid Knl เอาออกมา
2. ผู้เชี่ยวชาญ วิจัย ตีแผ่ความรู้

7 ทีม KM วิศวกร 1. เกลียวความรู้ ความรู้ในชั้น ข้ามชั้น ข้ามหน่วย

8 ทีม KM ผู้บริหาร 1. วิสัยทัศน์ 2. สร้างปัจจัยเอื้อ 3. จับความรู้

9 Who Give Knowledge to us
รับรู้จากภายนอก ข่าวสาร ( ใหม่ ดี ) ภาคีเครือข่าย ( ใหม่ ดี ) ลูกค้า ( ใหม่ ดี ถูกใจ ได้ผล เร็ว )

10 การสกัดความรู้ ขั้นตอน A แบ่งกลุ่มคละจังหวัด ประธาน เลขาฯ จด
ประธาน เลขาฯ จด แต่ละคนเล่าเรื่องความสำเร็จ น่าภาคภูมิใจ ที่ทำให้ EMS ดีขึ้น ที่เหลือทีละคนตีความว่าบอกอะไรเกี่ยวกับ ความรู้ เพื่อถึง Vision

11 การสกัดความรู้ ขั้นตอน A 5. เลขาฯ จดการตีความจากทุกคน ขุมความรู้
5. เลขาฯ จดการตีความจากทุกคน ขุมความรู้ 6. ช่วยกันจัดออกเป็นหมวดหมู่ที่มุ่งเป้าไปที่ EMS ดีขึ้น ได้แก่นความรู้ 7. นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

12 การสกัดความรู้ ขั้นตอน B
แต่ละกลุ่มส่งผู้แทน ไปสรุปแก่นความรู้ให้เหลือไม่เกิน 12 แก่นความรู้ นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เอาแก่นความรู้ไปปฏิบัติ

13 การสกัดความรู้ ขั้นตอน C มอบแก่ความรู้ให้กลุ่มละ 1 – 2 ข้อ
ช่วยกันพิจารณาจำแนกแก่นความรู้ในแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ 1. ทำได้เพียงขั้นต้น 2………………………. 3………………………. 4……………………… 5. ทำได้ดีเยี่ยม

14 การสกัดความรู้ ขั้นตอน C
3. วิธีการโดยเล่าเรื่องว่าทำอย่างนี้อยู่ในระดับใด (1 – 5) นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

15 ตารางแห่งอิสรภาพ แก่นความรู้ ระดับ 1 2 3 4 5 6

16 การสกัดความรู้ ขั้นตอน D แบ่งกลุ่มตามจังหวัด
นำตารางมาประเมินจังหวัดตนเอง วิธีการ โดยเล่าเรื่องการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแก่นใดแก่นหนึ่ง

17 การสกัดความรู้ ขั้นตอน D
กลุ่มช่วยกันบอกว่าการปฏิบัตินั้นตกอยู่ในแก่นความรู้ระดับใด ส่งผลให้วิทยากร พิจารณาว่ากลุ่มใดควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มใด

18 การสกัดความรู้ ขั้นตอน E จับคู่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเล่าเรื่องตามหัวข้อแก่นความรู้ ว่าจังหวัดตนดำเนินการอย่างไร ช่วยกันสกัดความรู้เพิ่มขึ้นได้อีก เลขาฯ จดความรู้ที่ได้ออกมา สรุปทั้งคู่มีความรู้เพิ่มขึ้น

19 ขั้นตอนต่อไป จัด KM ภายในจังหวัด ประชุมรวมระดับเขต ทำตลาดนัด KM

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt น.พ.บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google