งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GDM and Cervical cancer screening

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GDM and Cervical cancer screening"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GDM and Cervical cancer screening
Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-Gyn Dip.Thai Broad Preventive Medicin (Mental health)

2 Gestational Diabetes Defined as carbohydrate intolerance of variable severity with onset or first recognition during pregnancy

3 Screening(การคัดกรอง)
แนะนำให้คัดกรองช่วง 24 ถึง 28 wk คัดกรองโดยทำ 50 g oral glucose challenged test คัดกรองได้ผลบวกคือผลน้ำตาลในเลือดที่ 1 ชม.มากกว่าหรือเท่ากับ140 mg/dl

4 Recommended screening
ความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องตรวจ GST ได้แก่ เชื้อชาติที่มีความเสี่ยงต่ำ ประวัติ first-degree relative ไม่เป็นเบาหวาน อายุน้อยกว่า 25 ปี น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ปกติ ไม่มีประวัติ glucose metabolismที่ผิดปกติ ไม่มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ไม่ดี

5 Recommended screening
ความเสี่ยงปานกลาง ให้ทำ 50 g GST ที่อายุครรภ์ wk, ความเสี่ยงปานกลางได้แก่-woman of hispanic, african, native american, เอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออก ความเสี่ยงสูง น้ำหนักตัวอ้วนมากก่อนตั้งครรภ์ ประวัติครอบครัวมีเบาหวานที่เด่นชัดมาก เคยเป็น GDM ในครรภ์ก่อนหน้านี้ glucosuria ( ตรวจได้น้ำตาลออกมากับปัสสาวะ)

6 Recommened for screening
High risk ให้ตรวจ GST ทันทีที่ทำได้ ถ้าไม่ได้วินิจฉัย DGM ให้ทำ GST ตอน wk หรือ ทำตอนมีอาการ hyperglycemia( ปากแห้ง กระหาย น้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย)

7 Diagnostic test 100 g OGTT( oral glucose tolerance test)
Techniqe ; NPO then 100g glucose oral , and take BS at 1, 2, 3 hr. ACOG 1994 criteria for diagnosis fasting 105 mg% 1 hr mg% 2 hr mg% 3 hr mg%

8 management Diet เป้าหวาย 1) ให้โภชนาการแก่มารดาและทารกให้เพียงพอ
2) ควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมาะสม 3) ป้องกันการขาดอาหารและ ketosis ข้อแนะนำการให้ปริมาณ caloric intake ในแต่ละวัน ideal body wt. Caloric intake wt. gain <80-90% lb 80-120% lb % lb >150% lb

9 insulin ถ้า FBS > 105 mg% หรือ 2 hr PP for BS>120
ให้ insulin เป็นสูตรผสม Mix( 2/3 intermediat acting insulin and 1/3 short acting insulin)

10 Obstetrical management
ในผู้ป่วยที่ได้ insulin therapy ควรตรวจสุขภาพทารกในครรภ์(NST) ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ จนคลอด ควรให้คลอดที่ 39 สัปดาห์

11 Postpartum care 50% ของผู้ป่วยจะเป็นโรคเบาหวานภายใน 20 ปี
75 g OGTT at 6-12 wk PP time no DM impair OGTT DM fasting <115 <140 >140 ½, 1,11/2 all<200 1value>200 1value>200 2 hr < >200


ดาวน์โหลด ppt GDM and Cervical cancer screening

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google