งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology TESA Special Forum Group Thailand RFID Technology Roadmap February 2008 Presents: By Thai RFID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology TESA Special Forum Group Thailand RFID Technology Roadmap February 2008 Presents: By Thai RFID."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology TESA Special Forum Group Thailand RFID Technology Roadmap February 2008 Presents: By Thai RFID Cluster (TRFIDC) Manager: Manop Thamsirianunt manop@sic.co.th Intelligence & Innovation

2 2 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand RFID Applications and Businesses in Actions Access control and Security system Logistics Transportation E-Ticket, E-Passport Membership/loyalty card/E-Cash Banking, E-Purse E-Library Factory & Process Automation Warehouse Management Cargo Management Animal Tagging & Farm Management Retail Store Fleet management Product & material defect tracking Source: TRFIDC

3 3 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand ’ s RFID Supply Chain: We have them all!SystemSolutions Middleware Software Tags Reader InlayMicrochips Electronics Component Package PCB Package RFID Printer Silicon Wafer Coil, Antenna Other Components User - card - bolus - clam shell - token - etc. - Coil - Microcontroller - LCD Display - etc. - Resonant Capacitor - PCB - etc. - Access Contorl - Logistics - Animal ID - Money Banking - etc. Source:Nectec Over 60 Thai Companies are in commercial RFID HW-SW-MW Product Developments throughout the RFID’s Chain

4 4 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Forming of the Thailand RFID Excellence Center (TREX) Objectives - - Be an Int’l Center for Thai RFID Awareness/Knowledge Creation (through Events/Seminars/Workshops/PR and Tech. dissemination) - - Promote Smart Adoption/Utilization of worldwide RFID Supply Chain - - Increase Thai Value-adding and Capability & Accelerate Thailand’s RFID local product developers/SME’s to WW users - - Generate Demand-Supply through Business Match-Making - - Business Models as Playground and TestBed for qualification of current commercial and future emerging RFID applications

5 5 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Main Players/Sponsors/Government Agencies and Organizations Supporting TREX Thai Embedded System Association (TESA) Thai Industrial RFID Cluster Forum (TRFIDC) www.tesa.or.th Software Industry Promotion Agency (SiPA) www.sipa.or.th/ www.sipa.or.th/ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) a Subsidiary of National Science and Technology Development Agency (NSTDA) www.nectec.or.th National Telecommunications Commission (NTC) http://eng.ntc.or.th Universities & Academics

6 6 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology TRFIDC Forum: At a Glance and Objectives Established in 2004 by some Embedded-System entrepreneurs who have expertise in RFID applications Sharing knowledge bases pertaining to the RFID technology among members to strengthen their businesses Being supportive and informative, TRFIDC helps our members develop their technologies and build opportunities and cooperation among other members Strategically divided into 4 main businesses: CATS (Chips, Applications, Terminals and System Solutions)

7 7 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center) Promotes the RFID Industry through Special Project Alliance Program (SPA) dubbed CATS

8 8 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Software Industry Promotion Agency (SIPA) SiPA’s Programs on Building RFID Knowledge Base and RFID System Development Funding projects supporting Thailand’s Standardization, Industry/Application Softwares such as:   Development of ERP/Logistics for Hommali Rice in E-Saan region   Main Sponsor of RFID Equipment Standard Compliance Test Center and RFID TestBed (TREX) Center   Main Sponsor of Thailand RFID Summit from 2006/2007   Initiatative/Projects to promote Near Field Communication (NFC)   Pilot Project of Citizen ID Smartcard with embedded RFID Dual Interface   Item level RFID Labels for Anti-Counterfeiting of tobacco and Liquor of Excise Department   GS1 Partner

9 9 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology National Telecommunications Commission (NTC) The Nation Regulatory Body for Allocation and Utilization of RFID Radio Frequency, Spectrum, and Transmission Power RFID Special Forum to promote RFID pilot projects in Thai’s telecom industry where RFID is related Promotes Human Resources Development in RFID Technology with Academic and Training programs Promotes Research and Development in RFID equipment and devices in commercial applications.

10 10 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology TestBed in TREX (planned operation 1 st Phase in Q3 2007) Min 200 Sqm. for Initial phase RFID TestBed Floor Plan

11 11 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology ISO18000ISO18000 (RF-ID for Item Management – Air Interface) Animal IDAnimal ID –ISO 11784 : Code Structure –ISO 11785 : Technical Concept –ISO 14223 : Advance Transponder Contactless SmartcardContactless Smartcard –ISO 14443 : Proximity Card –ISO 15693 : Vicinity Card –ISO 10373 : Test Method Other ISO StandardOther ISO Standard –ISO 10374 : Freight Container –ISO 18185 : Electronics Seals EPCglobalEPCglobal Electronics Product Code –Gen1 –Gen2 Thailand RFID Adopted Standards

12 12 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand ’ s Capability Inlay & CoilInlay & Coil – –Manufacturing Base for MNC companies – –All RFID Frequency Bands – –More than 80% for Export TagsTags – –13 companies can manufacture using imported components – –Main Frequency is HF followed by LF – –Access control and Card (0.8mm thickness) are the main Form Factor ReaderReader – –12 companies are capable to deliver and manufacture 12 co. – –Main Product focus in LF reader due to its cost and simplicity – –UHF is all import and need technology transfer ChipsChips – –Design and Manufacturing: 1 company, 2 Imports – –RFID use LF และ HF for Domestic and International

13 13 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand ’ s Factory & Process Automation Replace or integration with barcode Ensure each product is monitored at every step of the production processes. Assembly information At-the-point information with off- line system Defect tracking: backward and forward

14 14 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand Increases Awareness in Supply ChainSource:TRFIDC

15 15 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Applications: Membership/loyalty card/ E-Cash

16 16 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Application: Smart Library Using RFID tags

17 17 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand Upcoming System (Electronic Vehicle ID) RFID tags for ETC Reader Windshield Tag Reader

18 18 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand LF and HF RFID Microchips Silicon Craft: Asian’s Proud Thailand Commercial RFID Chip Company Available Now! SIC7771 SIC7960 SIC7845 SIC7845X SIC7900 SIC7900X SIC7800 SIC5693 Source:TRFIDC

19 19 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology RFID chip/tags and reader developed & manufactured in ThailandEartag Ruminal Bolus Injectable Glasstags Clamshell & ISO Cards Wafer Form Keyfob HH-Reader Pocket Reader Panel Long range Reader HF Smartlabel Tags

20 20 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thailand Actively Implements Animal Tagging & Farm Management for Food Safety and Traceability Objective: Experiment animal tagging and farm management system using RFID read/write microchip Location: Student Training Farm, Veterinary Faculty, Chulalongkorn University Species: Swine, Cattle, Sheep Tag forms: Ear tags, Bolus Tag Freq.: 134.2 KHz FDX-B standard compatible Swine With RFID Tag Reading RFID Tag at cow’s stomach Cow With RFID Tag Swollow type (Rumen Bolus (Ceramic) RFID Eartags in various shapes and colors RFID Reader and Programmer Source:TRFIDC

21 21 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology SiCraft ’ s Quick Facts: End Products (RFID Tags)

22 22 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology SiC’s RFID Core Products Addressing E-IDentification Access Control Cards, Smart-tags, Smart-tags, and Emulation Chips and Emulation Chips (after market) SIC5693, 13.56MHz SIC7771-125KHz SIC7960 SIC7802 Extended features SIC7900/SIC7900X HDX Basic Animal RFID Advanced Animal RFID Tagging (more Tracebility/database support) SIC7845 SIC7845X SIC7800 SIC7801

23 23 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thai Food Traceability using RFID Technology Participant Members: IET, FXA, SiCraft, IBM, CPF, Betragro, Fishery Dept. Source:TRFIDC

24 24 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology RFID in Customs Free-Zone: Secured Container Participant Members: Identify, Thai EPZ Customs Source:TRFIDC

25 25 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology 2007 RFID Technology Roadmap

26 26 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology 2008 RFID Technology Roadmap

27 27 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับ RFID ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม RFID เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Radio Frequency IDentification (RFID) Software Embedded Controller, Interface Tech., Software Tech., Real Time OS, Network Tech., Data Security Tech., Database Management Tech., Very Tiny Embedded Controller Tech., Multi-Language OS Tech., Robust Data Security Tech. Sensing Component / Scanning Terminal Wireless Tech., Multi-Frequency Tech., RFID TAG Recycle or Reuse Tech., Material Tech., Multi- Protocol / Next Generation Wireless Tech.

28 28 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology สรุป RFID TRM Software ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Traceability, Tracking, Fleet Management, Item Management, Device Management โดยที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รูปแบบนี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยๆได้ เป็น DBMS, EBXML, Web Service, Cryptography, Network Management, IC Protocol (ISO), Firmware และ Java Card โดยมีส่วนต่อไปคือ Full Supply Chain Management, Integrated Software Ecosystem และ Food Portal Management System และผลิตภัณฑ์ ต่อไปคือ Data Warehousing, Data mining และBusiness Intelligence Sensing Component แบ่งตามช่วงของความถี่ที่ใช้งาน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Low Frequency, High Frequency, Ultra High Frequency และ Microwave Frequency Rangeโดยที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รูปแบบนี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยๆ โดยดูตามมาตรฐานของ RFID ที่ถูกกำหนดขึ้น ดังนี้ ในด้าน Low Frequency คือ ISO11748 (Animal ID) และในด้าน High Frequency คือ ISO15693 (Vicinity), ISO14443 (Proximity), EPC และ ISO18000 ส่วนของ Ultra High Frequency นั้นได้แก่ ISO18000, EPC, Multi-Protocol สุดท้ายในด้าน Microwave Frequency Range ได้แก่ ISO18000-4 และ Hibiki โดยในส่วนถัดมาได้แก่ Anti-Collision Animal ID, Security Added, ISO14223 (R/W Animal), Embedded Sensor, Super Long Range, NFC, Bluetooth, Zigbee, Multiple Protocol และ Disposable RFID Scanning Terminal Fixed Reader, Portable และ PC Peripheral โดยที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบนี้ก็จะมีการแบ่ง ออกเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยๆ ได้แก่ Access Control, Product Tracking, Toll Collection, Animal Race Control, Food and Feed Control, e-Seal, Hand Held Inventory Device, Data Logger, Time Attendance, Distribution Center Control และในส่วนถัดมาคือ Low power / Long Range Reader Multiple Protocol, Wireless PC Peripheral และ Multi- Frequency กลุ่ม RFID ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะแบ่งออกเป็นสาม ผลิตภัณฑ์หลักด้วยกัน จะเป็นการมุ่งเน้นการตอบสนองในด้านธุรกิจและการตลาดใน 3 ประเภท หลักๆ คือ Logistic, Transportation และ Food ซึ่งในด้านของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีการแยก ออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างโดยอาศัยมาตรฐานต่าง

29 29 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Forum 2008 Tentatively Mid September Join Thailand’s Ever Fast Growing RFID Market Adoption

30 30 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology Thank You for your Kind Attention & See You in Thailand at Thailand RFID Forum 2008


ดาวน์โหลด ppt 1 Thai RFID Cluster: Enabling Thailand's RFID Technology TESA Special Forum Group Thailand RFID Technology Roadmap February 2008 Presents: By Thai RFID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google