งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.Boonsorn Pratomwong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.Boonsorn Pratomwong"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr.Boonsorn Pratomwong
Verb to be Mr.Boonsorn Pratomwong

2 ความหมาย ของ Verb to be Verb to be
ได้แก่ be is, am, are, were, was กริยาทั้ง 6 นี้ เมื่อประกอบกับคำนามหรือสรรพนาม ซึ่งเป็นประธานของประโยค เช่น I หรือ You หรือ The boy แล้วถ้าเป็นกริยาช่วยก็ไม่มีคำแปล แต่ถ้าเป็นกริยาแท้ก็แปลว่า เป็น อยู่ คือ เช่น I am a boy. ฉันเป็นเด็กชายคนหนึ่ง He is my father. เขาเป็นบิดาของฉัน

3 หลักเกณฑ์ของการใช้คำกริยาต่างๆ ของ Verb to be
is, am, are และ be เป็นรูปกริยาของปัจจุบัน คือใช้ในประโยคคำพูดซึ่งหมายถึงอาการหรือกริยาที่แสดงอยู่ ในขณะนั้นหรือปัจจุบัน ถ้าเป็นอดีตกาล จะเปลี่ยน is, am, are จะเปลี่ยนเป็น wasหรือ were

4 การใช้ประธานกับ verb to be
I am He is She is It is They are We are You are

5 verb to be ในรูปอดีตกาล
ประธานหรือคำนามที่เป็นเอกพจน์ ใช้ is ประธานที่เป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ ใช้ are อดีตกาลเอกพจน์ ใช้ was อดีตกาลพหูพจน์ ใช้ were

6 ประธาน กับ verb to be ในรูปอดีตกาล
I ใช้ was He ใช้ was She ใช้ was We ใช้ were They ใช้ were

7 1. Mrs. Orapin a teacher. a. is b. am c. are d. was


ดาวน์โหลด ppt Mr.Boonsorn Pratomwong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google