งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554
ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์

2 โครงการ ๘๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กรรมการหมู่บ้าน จำนวน คน ศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีนคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร

4 ฐานที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง บรรยายภาพรวมโดยเกษตรอำเภอศรีนคร และนายประพันธ์ พงษ์กลาง

5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มาศึกษาดูงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มาศึกษาดูงาน

6 ผู้มาศึกษาดูงานจำนวน 200 คน
ผู้มาศึกษาดูงานจำนวน คน

7 ฐานที่ 2 การผลิตสารชีวภาพ โดย หมอดินอาสาอำเภอศรีนครและนายรุ่งเรือง เมืองเหมอะ

8 ฐานที่ 3 การเลี้ยงสัตว์น้ำ บรรยายโดย วิทยากรรับเชิญ (ประวิทย์พันธุ์ปลา)

9 ฐานที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และระบบนิเวศในนาข้าว โดย ผจก
ฐานที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และระบบนิเวศในนาข้าว โดย ผจก.บริษัทอโกรเทคและนายเตี่ยน สวัสดิ์สลุง

10 ฐานที่ 5 การใช้สารชีวภัณฑ์ โดย เกษตรอำเภอศรีนคร
ฐานที่ 5 การใช้สารชีวภัณฑ์ โดย เกษตรอำเภอศรีนคร

11 ฐานที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยนางประทุมพร สายวาณิชย์
ฐานที่ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยนางประทุมพร สายวาณิชย์

12 ฐานที่ 7 การเพาะเห็ดและการเลี้ยงสัตว์ปีก การเพาะเห็ดนางฟ้า โดยนายสถาพร เทพธานี

13 ฐานที่ 7 การเพาะเห็ดและการเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงไก่ เป็ดเทศ โดยนายชาญวิทย์ กมล


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร เดือน กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google