งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552 วันที่ กุมภาพันธ์ 2552 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม หมู่ที่3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2 เวลา 8.00 น. - 9.30 น.. มีการลงทะเบียนและทำประวัติหมอดินอาสาประจำตำบล
เวลา น น.. มีการลงทะเบียนและทำประวัติหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน คน

3 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม คอยให้บริการรับลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม คอยให้บริการรับลงทะเบียน

4 หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม นายสุเมธ วัฒนธรรม
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม นายสุเมธ วัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552 เวลา น. และมีการแนะนำหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ

5 ภายในการฝึกอบรม มีการคัดเลือกหมอดินอาสาประจำจังหวัดนครปฐม
ภายในการฝึกอบรม มีการคัดเลือกหมอดินอาสาประจำจังหวัดนครปฐม

6 ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัดนครปฐม
นายสุธรรม จันทร์อ่อน ได้รับการคัดเลือกเป็นหมอดินอาสาประจำจังหวัดนครปฐม จากนั้นเวลา – น. นายชัชวาลย์ โชคบัณฑิต หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล บรรยาย เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

7 หมอดินอาสาประจำตำบลต่างๆ ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หมอดินอาสาประจำตำบลต่างๆ ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หมอดินอาสาประจำตำบลต่างๆ ในอำเภอกำแพงแสน และอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8 หมอดินอาสาประจำตำบล รับฟังการบรรยาย และรับความรู้จากวิทยากร
หมอดินอาสาประจำตำบล รับฟังการบรรยาย และรับความรู้จากวิทยากร

9 ภายในการฝึกอบรม มีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ภายในการฝึกอบรม มีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google