งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ
ความมั่นคงด้านราคา ณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 5 ตุลาคม 2555

2 การจัดหาพลังงานส่วนใหญ่อยู่ในรูปน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
โดยปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลัก การใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ (Commercial Primary Energy Consumption) 55% หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน ที่มา: สนพ./กรมธุรกิจพลังงาน 2

3 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าพลังงาน
ประเทศไทยต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่า ร้อยละ 65 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าพลังงาน หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน ที่มา: สนพ./กรมธุรกิจพลังงาน 3

4 การจัดหาน้ำมันต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก
การจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำมันของไทย ม.ค. – มิ.ย. 55 จัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า (79%) ในประเทศ นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 46 KBD 977 KBD น้ำมันดิบ/ คอนเดนเสท 910 KBD น้ำมันสำเร็จรูป 970 KBD* กำลังการผลิตรวมของประเทศ 1,082 KBD 829KBD (**) ผลิตในประเทศ (21%) โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. : 905 KBD (TOP, PTTAR, SPRC, IRPC, BCP) 194 KBD น้ำมัน สำเร็จรูป 211 KBD ส่งออก น้ำมันดิบ/ คอนเดนเสท 145 KBD ESSO: 177 KBD น้ำมันดิบส่งออก 49 KBD 260 KBD หมายเหตุ : (*) ผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่น = 869 KBD, รวม LPGจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงปิโตรเคมี = 103 KBD (**) ไม่รวม Inventory KBD = 1,000 บาร์เรลต่อวัน ที่มา: PTIT 4

5 Latin American Crude oil
น้ำมันดิบที่นำเข้านั้นมาจากหลายแหล่ง Russian Crude oil <Medium Sweet> ME Crude oil <Medium Sour to Sweet> 15 days 30-45 days 45-60 days 3-5 days West African Crude oil Latin American Crude oil <Super Heavy and Sour> Far East Crude oil <Light Sweet> 5

6 โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายส่วน
6

7 ราคาขายปลีกของไทยต่ำกว่าหลายประเทศ
7


ดาวน์โหลด ppt ความมั่นคงด้านการจัดหาปิโตรเลียมและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google