งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

v v v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "v v v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 v v v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้
10 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) งานตัด-ซอยไม้ นำไม้มาทำการแปรรูปโดยการตัด-ซอย ให้ได้ตามแบบและขนาดที่ต้องการเบื้องต้น เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อยสายพาน (การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน) v นำไม้ที่ผ่านการแปรรูปมาขึ้นรูป โดยการขัด กัด เจาะรู อัด ไส เหลา กลึง ฯลฯ เพื่อให้ได้ ชิ้นงานตามลักษณะที่ต้องการ เครื่องเจียร เครื่องเจาะรู เครื่องกัด เลื่อยฉลุ เครื่องอัดความร้อน เครื่องขัดไม้ เครื่องไส- 1,2,4 หน้า เครื่องเหลา เครื่องกลึง กบไส (การตัด บาด, เสียงดัง, ฝุ่นไม้, ความสั่นสะเทือน) งานขึ้นรูปไม้ v นำชิ้นงาน/ชิ้นส่วนต่างๆ มาขัดแต่งผิวชิ้นงาน ให้เรียบเกิดลายไม้ หรือเรียบเพื่อรอการพ่น เคลือบผิว งานขัดผิวไม้ เครื่องขัดแบบมอเตอร์ใช้มือ (เสียงดัง, ฝุ่น, ความสั่นสะเทือน) v นำชิ้นงานมาประกอบเข้ารูปแบบตามความ ต้องการแล้วพ่น และเคลือบแลคเกอร์ ให้ผิวเกิดความสวยงาม งานประกอบชิ้นงาน/พ่นสี ปั๊มลม เครื่องยิงตะปู เครื่องขันน๊อต เครื่องพ่นสี (เสียงดัง, การยศาสตร์, สารเคมี)

2 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ งานประกอบชิ้นงาน/ พ่นสี
ขั้นตอนการผลิต งานตัด-ซอยไม้ งานขัดผิวไม้ งานขึ้นรูปไม้ งานประกอบชิ้นงาน/ พ่นสี

3 งานตัด-ซอยไม้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อยสายพาน อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

4 งานขึ้นรูปไม้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ - การตัด บาด
เครื่องเจียร เครื่องเจาะรู เครื่องกัด เลื่อยฉลุ เครื่องอัดความร้อน เครื่องขัดไม้ เครื่องไส 1,2,4 หน้า เครื่องเหลา เครื่องกลึง กบไส อันตรายที่พบ - การตัด บาด - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

5 งานขัดผิวไม้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องขัดแบบมอเตอร์ใช้มือ อันตรายที่พบ - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ฝุ่นไม้

6 งานประกอบชิ้นงาน/พ่นสี
เครื่องจักร/อุปกรณ์ ปั๊มลม เครื่องยิงตะปู เครื่องขันน๊อต เครื่องพ่นสี อันตรายที่พบ - เสียงดัง - สารเคมี - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 แนวทางป้องกัน

8 เครื่องจักร/อุปกรณ์ จัดทำที่ครอบปิด จุดที่เป็นอันตราย เช่น จุดที่มี
ความคม จุดหนีบ ตัด ฉุดดึง เครื่องจักรทุกเครื่อง ติดตั้งสายดินกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน ตรวจสอบและบำรุงรักษาถังลม และเครื่องจักร ผลิตตามมาตรฐานวิศวกรรม จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดตาม กฎหมาย

9 สารเคมี จัดทำระบบระบายไอระเหย ทินเนอร์หรือ
สารตัวทำละลายอื่นๆ หรือปิดครอบถัง ภาชนะป้องกันการระเหย ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสาร เคมีอย่างถูกต้อง จัดทำระบบดูดฝุ่นไม้จากแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น เครื่องขัดกระดาษทราย เป็นต้น

10 กายภาพ จัดทำระบบระบายอากาศเพื่อระบายความ ร้อน
จัดทำระบบระบายอากาศเพื่อระบายความ ร้อน ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การสูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

11 อัคคีภัย ควบคุมระบบการทำงานที่อาจก่อเกิดความ ร้อนหรือประกายไฟ
มีระบบควบคุมสารเคมีไวไฟในการจัดเก็บ การนำไปใช้และการตรวจสอบ

12 การยศาสตร์ ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt v v v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google