งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักความปลอดภัยในการสร้างฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักความปลอดภัยในการสร้างฉาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักความปลอดภัยในการสร้างฉาก
หน่วยที่ 5 หลักความปลอดภัยในการสร้างฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก โดย อาจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล

2 กฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 1. ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

3 2. เรียนรู้หลักการยกสิ่งของที่หนักอย่างถูกวิธี

4 3. หากปฏิบัติงานอยู่บนนั่งร้าน ควรมีการล็อกล้อที่ฐาน
ให้แน่น เพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนไถล

5 4. การลากเข็นของหนักควรใช้ เครื่องมือผ่อนแรง
มาช่วยในการขนย้าย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้ กำลังของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ฝืนจน เกินไป

6 5. ควรเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและ
ไม่นำเครื่องมือไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจทำให้ เครื่องมือเกิดความเสียหายได้

7 6. ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงานสร้างฉาก
หรือติดตั้งฉากภายในโรงละคร

8 7. ควรสวมถุงมือช่างทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากวัสดุที่มี ความแหลมคม

9 8. ควรสวมรองเท้านิรภัยทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยป้องกันของหนักตกลงมาทับเท้าด้านบน หรือการเดินเหยียบตะปู

10 9. เมื่อปฏิบัติงานด้านฉากที่เกี่ยวข้องกับการพ่นสี
ควรสวมโม่งสวมหัว เพื่อป้องกันฝุ่นสีและกลิ่นทินเนอร์ ที่อาจเข้าไปทำอันตรายต่อระบบประสาท

11 10. ผู้ปฏิบัติงานควรเรียนรู้วิธีใช้ถังดับเพลิง
หากเกิดกรณีเพลิงไหม้ ก็สามารถใช้ถังดับเพลิงได้ อย่างถูกต้องและทันท่วงที


ดาวน์โหลด ppt หลักความปลอดภัยในการสร้างฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google