งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชาว์ แสงสว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชาว์ แสงสว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชาว์ แสงสว่าง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิรัตน์ เขียวอมร

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวปลอดภัย

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านในดง ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ สามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกร

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง กล้วยหอมทองปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นางเสริ่น ขวัญเมือง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ปลูกกล้วยหอมทองส่งประเทศญี่ปุ่น

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การขอสนับสนุนดำเนินงานด้านการเกษตร จากโครงการอยู่ดีมีสุขในการนำมาทำปุ๋ยหมัก การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการจัดทำเครื่องคัดแยกมะนาว เครื่องอบขนมหวาน

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
การปลูกกล้วยหอมแบบครบวงจร การปลูกมะม่วงนอกฤดู การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

7 ผลงานอื่นๆ การปลูกกล้วยหอม การปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก
การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การผลิตพืชแบบครบวงจร


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชาว์ แสงสว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google