งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่สุด

2 คำพูดที่มีอักษรตัวเดียว
ที่เห็นแก่ตัวที่สุด “I" จงหลีกเลี่ยงมัน

3 คำพูดที่มีอักษรสองตัว
ที่ทำให้พอใจที่สุด "WE" จงใช้มัน

4 คำพูดที่มีอักษรสามตัว ที่เป็นพิษร้ายที่สุด.....
"EGO" ฆ่ามันเสีย

5 คำพูดที่มีอักษรสี่ตัว ที่ใช้กันมากที่สุด...........
"LOVE" จงใช้อย่างมีคุณค่า

6 คำพูดที่มีอักษรห้าตัว ที่ทำให้รู้สึกชอบที่สุด.......
"SMILE" จงรักษามันไว้

7 คำพูดที่มีอักษรหกตัว ที่แพร่กระจายเร็วที่สุด...
"RUMOUR" จงอย่าสนใจ

8 คำพูดที่มีอักษรเจ็ดตัว
ที่ทำงานหนักที่สุด.. "SUCCESS" จงทำให้บรรลุ

9 คำพูดที่มีอักษรแปดตัว ที่น่ารังเกียจที่สุด....
"JEALOUSY" จงอยู่ให้ห่างไว้

10 คำพูดที่มีอักษรเก้าตัว
ที่มีอำนาจที่สุด.... "KNOWLEDGE" จงขวนขวายหามา

11 คำพูดที่มีอักษรสิบตัว ที่เป็นแก่นสำคัญที่สุด....
"CONFIDENCE" ไว้ใจมันเถอะ


ดาวน์โหลด ppt ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google