งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่ารอคอย ความถ่อมตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่ารอคอย ความถ่อมตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย่ารอคอย ความถ่อมตน

2 อย่ารอคอยให้มีรัก แล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น

3 อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยว แล้วจึงเป็นคุณค่าของเพื่อน

4 อย่ารอคอยให้มีมาก ๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงเล็กน้อย
อย่ารอคอยให้มีมาก ๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงเล็กน้อย

5 อย่ารอคอยจนพบความล้มเหลว แล้วจึงจดจำคำแนะนำของผู้อื่น

6 อย่ารอคอยให้มีเวลา...แล้วจึงทำประโยชน์

7 อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม...แล้วจึงทำดี

8 อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุด
...แล้วจึงเริ่มทำงาน

9 อย่ารอคอยจนพบเนื้อคู่ ...แล้วจึงเชื่อคำอธิฐาน

10 อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อน ...แล้วจึงขอโทษ

11 อย่ารอคอยให้คนอื่นโกรธแล้วจึงหันมาทำดีด้วย

12 อย่ารอคอยให้คนอื่นทำดีด้วยแล้วจึงเห็นคุณค่า

13 อย่ารอคอยให้มีคนรักแล้วจึงเห็นค่า

14 อย่ารอคอยเพื่อให้มีวันข้างหน้า.......แล้วจึงทำดี

15 อย่ารอคอย.....เพราะคุณไม่รู้ว่า
มันจะต้องใช้เวลานานเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt อย่ารอคอย ความถ่อมตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google