งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย Logistics กับการพัฒนาการค้าการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย Logistics กับการพัฒนาการค้าการลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย Logistics กับการพัฒนาการค้าการลงทุน
โดย นาย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อกระแส
นโยบาย Logistics เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อตอบสนองต่อกระแส โลกาภิวัฒน์

3 ต้นทุน Logistics ของไทยเปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น
LOGISTICS COST PER GDP

4 Transportation Cost 86.76 % การขนส่งทางถนน เชื่อมโยงกับท่าเรือ,
Multimodal Transport เชื่อมโยงกับท่าเรือ, ท่าอากาศยาน,โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง พัฒนาระบบ การขนส่งทางราง และน้ำให้มากขึ้น

5 แหล่งผลิต: น้ำตาลทราย แหล่งผลิต: ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
แหล่งผลิต: ข้าว แหล่งผลิต: น้ำตาลทราย แหล่งผลิต: ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แหล่งผลิต: ยางพารา ขอนแก่น นครสวรรค์ นครราชสีมา รถไฟรางเดี่ยวปัจจุบัน รถไฟทางคู่ปัจจุบัน แหลมฉบัง รถไฟรางเดี่ยวเสนอแนะ รถไฟทางคู่เสนอแนะ ทางเลี่ยง (Chord Line) RoRo ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี ผลผลิตข้าว สุราษฎร์ธานี ผลผลิตน้ำตาลทราย สงขลา ผลผลิตมันสำปะหลัง ปากบารา ผลผลิตยางพารา

6 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟในอนาคต
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ แก่งคอย-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง มาบกะเบา-นครราชสีมา ลพบุรี-นครสวรรค์ นครปฐม-เพชรบุรี-ชุมพร-หาดใหญ่- ปาดังเบซาร์ ก่อสร้างรถไฟทางเดี่ยวเข้าสู่ท่าเรือ ปากบารา สายตรัง-อ.ละงู ขอนแก่น นครสวรรค์ นครราชสีมา แหลมฉบัง รถไฟทางเดี่ยวปัจจุบัน รถไฟทางคู่ปัจจุบัน สุราษฎร์ธานี รถไฟทางเดี่ยวเสนอแนะ สุราษฎร์ธานี รถไฟทางคู่เสนอแนะ สงขลา ทางเลี่ยง (Chord Line) ปากบารา ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

7 การพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนส่งในอนาคต
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตู้ทางบก บริเวณ สถานีท่าพระ จ.ขอนแก่น บริเวณ สถานีกุดจิก จ. นครราชสีมา สถานีท่าข้าวกำนันทรง จ. นครสวรรค์ บริเวณ สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ จ. สุราษฎร์ธานี ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าทางน้ำ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา อ.เมือง จ.อ่างทอง สถานีขนส่งสินค้าชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก อ.เมือง จ.หนองคาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1.5 ล้านตัน/ปี ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1.5 ล้านตัน/ปี ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2.3 ล้านตัน/ปี ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 0.5 ล้านตัน/ปี เพราะอัตราการใช้งานท่อที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียง 30-40% ของขีดความสามารถ ทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง คาดว่าการขยายโครงข่ายท่อน้ำมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งเสริมให้ใช้การขนส่งน้ำมันทางท่ออย่างจริงจัง และการซื้อขายน้ำมันระหว่างประเทศไทยกับจีนตอนใต้และอินโดจีนมีความเป็นไปได้และในปริมาณที่มากพอ ยางพารา 0.2 ล้านตัน

8 จ.พิจิตร - ท่าเรือแหลมฉบัง สถานีท่าข้าวกำนันทรง
จ.นครสวรรค์ 13,000 บาท ประหยัดได้ 28% 18,000 บาท กรุงเทพฯ ไอซีดี ท่าเรือแหลมฉบัง ขนส่งทางถนน ขนส่งทางรถไฟ

9 จ.สุรินทร์ - ท่าเรือแหลมฉบัง
ไอซีดี ท่าเรือแหลมฉบัง จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ สถานีกุดจิก ประหยัดได้ 40% 22,000 บาท 13,000 บาท ขนส่งทางถนน ขนส่งทางรถไฟ

10 จ.สุราษฎร์ธานี - ท่าเรือแหลมฉบัง
ประหยัดได้ 48% 15,000 บาท ไอซีดี ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29,000 บาท ขนส่งทางถนน ขนส่งทางรถไฟ สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์

11 การเปลี่ยนสัดส่วนรูปแบบการขนส่งสินค้าในอนาคต
รถไฟ : %  8.29% น้ำ : 10.39%  10.41% พ.ศ

12 Inventory Cost ผู้ประกอบการลงทุน warehouse และบริหารจัดการเอง
ต้นทุนในการดำเนินการสูง รัฐบาลควรจะมีการสร้าง public warehouse ให้มากขึ้น เน้นรูปแบบการบริหารการจัดการแบบ outsourcing ใช้ระบบเทคโนโลยี

13 Profreight International Export handling Office (EHO)
Logistics For Wine Profreight International after receive confirmation from importers NOMINATION send nomination via send Supplier Export handling Office (EHO) receive Input data in the system Stage 1 : order confirm Stage 2 : pick up Stage 3 : in warehouse Stage 4 : booked Stage 5 : shipped Stage 6 : transship at SIN (skip if FCL) Stage 7 : transport Stage 8 : Delivery Check shipment status Importer

14 Flow chart of using AXIS
Open Log in to system using Select “search an order” then easy search web page will show up key name or select by country to see active orders “search results” will show up Click to required shipment to see details

15

16

17

18

19

20

21 Source Country Pipeline : End-to-End Process
Producer Source Country Warehouse 1. Consolidation Warehouse 2. Producer Warehouses Destination Port Destination Warehouse Destination Distribution Stores Forecast Replenishment Replenishment Own system Hillebrand System Hillebrand System Warehouse System Distribution System CSR System

22 Administrative Cost กฎระเบียบต่างๆและกระบวน การนำเข้า-ส่งออกมีขั้นตอน
มากและล่าช้า E-Logistics Paperless One stop services

23 I.T. STATUS Logistics Services Duty Settlement on-line
Multiple vendors Consolidation Warehouse I.T. STATUS Bar Coding & On-Line Receiving Report Container Stuffing Sorting & storage Tally & stuffing sequence Multi-modal Transport Shipping Report & Status Tracking Customs Lodge through EDI Forwarder’s Receipt or House B/L Customs Clearance De-Consolidation & Storage Delivery Duty Settlement on-line

24 Secured Free Zone Project – Thai Customs
Sponsorship : Western Digital (Thailand) Co., Ltd. Tradelane : between Free Zones and Bangkok Int’l airport Period : July 4,th 2005 – present eSealed every truck between free zones and airport Utilize Web application as a mean to handle electronic Customs declaration Participants : Western Digital (Thailand) - GeoLogistics - Royal Thai Customs Result : Reduce paper for each shipment Alert Customs officer of late truck and tampered seal Reduce no. of Customs inspection Reduce handling cost Secured Trade in APEC Region (STAR) Bangkok Efficient Secured Tradelane (BEST)

25 การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Logistics
ปัจจุบันขาดบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้ สถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับ Logistics

26 การพัฒนาธุรกิจการให้บริการ Logistics
ขาด know-how , เงินทุน และ network และส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการลักษณะ sme รัฐควรส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ในการให้บริการแข่งขันกับต่างประเทศได้

27 Multimodal Transport Hub / Suvarnabhumi Logistics City
- International Freight Terminal - Multi-modal Transshipment Hub - Warehousing & Distribution - LCL Consolidation Management Suvarnabhumi Int’l Airport Map Ta Phut Bangkok Port (P.A.T) CHINA LANDBRIDGE Lat Krabang ICD Project 1 & 2 Chiangmai Laem Chabang Deep Sea Port Laos Myanmar Truck Terminal Nationwide Distribution Cambodia Malaysia Singapore

28 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย Logistics กับการพัฒนาการค้าการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google