งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องกรองน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องกรองน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องกรองน้ำ

2 ประเภทเครื่องกรองน้ำ
1. เครื่องกรองน้ำแบบไส้กรอง 2. เครื่องกรองน้ำแบบสารกรอง 3. เครื่องกรองน้ำแบบผสมผสาน

3 ประเภทเครื่องกรองน้ำ (ต่อ)
1. เครื่องกรองน้ำแบบไส้กรอง ใช้วัศดุ เช่น กระดาษ ผ้า และแท่งเซรามิก ซึ่งจะมีความละเอียดของรูพรุแตกต่างกันไป

4 ประเภทเครื่องกรองน้ำ (ต่อ)
2. เครื่องกรองน้ำแบบสารกรอง 1.สารกรองคาร์บอน เป็นสารกรองที่นำมาใช้ในการกรอง สี กลิ่น คลอรีนเป็นหลักใหญ่

5 ประเภทเครื่องกรองน้ำ (ต่อ)
2. สารกรองเรซิน สารกรองประเภทนี้จะมีอยู่ ๒ประเภทคือเป็นแบบไออ้อนบวก และไออ้อนลบ โดยจะใช้นำมากรองความกระด้าง ออกจากน้ำ

6 ประเภทเครื่องกรองน้ำ (ต่อ)
3. เครื่องกรองน้ำแบบผสมผสาน นำระบบข้างต้น 2 ระบบกับ แสงอุลตราไวโอเล็ต, ระบบโอโซนฯลฯ มาผสมผสานด้วยกัน ซึ่งระบบเหล่านี้จะ เน้นเรื่องการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เป็น ส่วนใหญ่

7 หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำ

8 การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ
การบำรุงรักษาเรซิน การบำรุงรักษาคาร์บอนกัมมันต์ การบำรุงรักษาทรายกรอง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องกรองน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google