งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
ดินสอ มี 2 ประเภท 1.ดินสอดำ มี 2 ชนิด ได้แก่ 1.1 ไส้ถ่านแกรไฟต์ เช่น 6B 6H 1.2 ไส้ถ่านคาร์บอน เช่น HH HB 2.ดินสอสี มี 2 ชนิด ได้แก่ 2.1 เชื้อน้ำมัน 2.2 เชื้อน้ำ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

3 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
สีชอล์ก ใช้วาดภาพและระบายภาพจิตรกรรม มีส่วนผสมของสีบด กับ กาวอารบิก แล้วนำมาหล่อ หรือปั้นเป็นแท่ง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

4 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
สีน้ำ มีคุณลักษณะสีโปร่งใส บรรจุในหลอด ขวด หรือตลับ ใช้ผสมกับน้ำในการระบายสีภาพ ใช้กับกระดาษสีขาว 100 ปอนด์ ขึ้นไป ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

5 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
สีอะคริลิก เป็นสีสังเคราะห์ มีส่วนผสมของเรซิน สังเคราะห์ สามารถละลายน้ำได้ ยึดเกาะผิววัสดุทุกชนิดได้ดี แห้งเร็ว แห้งแล้วกันน้ำได้ ทนทานเหนียวแน่น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

6 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา
พู่กัน มี 2 ประเภท พู่กันกลม – ชนิดขนอ่อน ใช้กับสีน้ำ และชนิดขนแข็ง ใช้กับสีอะคริลิก 2. พู่กันแบน – ชนิดขนอ่อน ใช้กับสีน้ำ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google