งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ

2 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ การทำงานเกี่ยวกับสี (Color)
ก่อนที่จะใช้เครื่องมือวาดภาพกราฟิกต่างๆ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สีที่ใช้สร้างกราฟิกที่สร้างด้วย flash ซึ่งประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ 1. Stroke Color คือส่วนสีที่เป็นส่วนของเส้น 2. Fill Color คือสีของพื้นที่ภายในวัตถุ

3 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) (ต่อ)
แผงควบคุมสี (Color Panel) Color Panel เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเกี่ยวกับสี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการไล่โทนสี (Gradient) เนื่องจากการสร้างชุดสีการไล่โทน ไม่สามารถทำได้จากส่วนควบคุมสีปกติ Flash เตรียม Panel เกี่ยวกับสีไว้ 2 ชุดคือ • Swatches ซึ่งมีการทำงาน/ใช้งานลักษณะเดียวกับ Toolbox

4 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) (ต่อ)
ชุดสีแบบไล่โทน • คลิกเลือกรายการ Fill Type เป็น Linear (ไล่โทนในแนวระนาบ) หรือ Radial (ไล่โทนในแนวรัศมี) Linear Radial

5 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่างๆ
รูปแบบการวาดรูป โดยปกติรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือ Rectangle หรือเครื่องมือ Over รูปทรงจะประกอบ ไปด้วย 2 ส่วนคือ เส้นและพื้น ใน flash เราสามารถเลือกรูปแบบการวาดได้ 2 แบบดังนี้ 1. Object Drawing ก่อนวาดให้คลิกที่ปุ่ม ด้านล่างก่อน รูปทรงที่วาดจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันทั้งเส้นและพื้น และหากวาดหลายๆ รูป ซ้อนกันจะไม่เกิดการซ้อนทับ เพราะรูปทรงเป็นอิสระต่อกัน

6 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่างๆ
1. รูปสี่เหลี่ยมจะวาดด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool 2. รูปวงกลมหรือวงรีจะวาดด้วยเครื่องมือ Oval Tool

7 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่างๆ
3. Rectangle Primitive Tool คือการวาดรูปทรงที่มีลักษณะพิเศษ และหลังจากวาดแล้วสามารถปรับรูปทรงได้

8 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่างๆ
4. Oval Primitive Tool คือการวาดรูปวงกลมที่มีลักษณะพิเศษและหลังจากวาดแล้วสามารถปรับรูปทรงได้

9 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่างๆ
5. รูปดาวจะวาดด้วยเครื่องมือ PolyStar Tool

10 ให้นักเรียนนำรูปทรงต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปภาพให้สวยงาม
งาน ให้นักเรียนนำรูปทรงต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปภาพให้สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google