งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
อ. สุพจน์ สิงหัษฐิต

2 คอมพิวเตอร์ Case จอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ อุปกรณ์ต่อเพิ่มต่างๆ
ลำโพง การ์ดจอ (VGA Card) Printer Microphone

3 จอภาพ จอ LCD จอ CRT จอแบน

4 การ์ดจอ อุปกรณ์ I/O ทุกตัวจะมีการ์ดของมัน เสียบลงไปใน Slot Slot PCI
ISA บางชนิดมีพัดลม ระบายความร้อน

5 เมาส์ มีแบบ 2 และ 3 ปุ่ม พอร์ท PS/2 พอร์ท Serial พอร์ท USB Serial PS/2

6 คีย์บอร์ด พอร์ท PS/2 Serial USB PS/2

7 Case เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ PC ภายในมี Main board Slot Power Supply
Chassis ต่ออุปกรณ์ต่างๆ Floppy Disk Harddisk CD-ROM Drive etc.

8 หลักการซ่อมบำรุง ค้นหาจุดเสียให้พบก่อน แยกแยะปัญหาให้ออก Hardware หรือ
Software ไล่ตามต้นเหตุ (Trouble Shooting) เมื่อพบปัญหาก็หาวิธีแก้ไข วิธีใดเหมาะที่สุด ซ่อม , เปลี่ยน , ดัดแปลง ฯลฯ

9 มีอะไรใน Case เมื่อเราเปิด Case มาก็จะพบกับ 1. Mainboard
2. อุปกรณ์ต่อพ่วง 3. Adapter ต่างๆ (ด้านหลัง Case)

10 เรื่องของไฟฟ้า ไฟบ้านที่เราใช้กันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220V (50 Hz)
ไฟฟ้าในเครื่อง PC เป็นไฟกระแสตรง (DC) ขนาด 5,12 V Power Supply ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

11 ขั้วของไฟ ไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีขั้ว (เป็นได้ทั้ง + และ – สลับกัน)
ไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้ว + และ – (หรือกราวด์) กราวด์ คือจุดอ้างอิงของแรงดันไฟ ใช้สัญลักษณ์ + GND

12 มิเตอร์ เครื่องมือหากินของช่างไฟ
มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้ กระแสไฟ (Current) (Ampere) แรงดันไฟ (Voltage) (Volt) ความต้านทาน (Resistance) (Ohm) etc. สามารถใช้มิเตอร์ในการหาจุดเสียได้ โดยหลักการไล่ไฟ หรือ Trouble Shooting

13 วงจรไฟฟ้า (Circuit) Short อันตรายมาก !
เป็นการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ได้เมื่อมีการปิดวงจร Open Circuit คือวงจรเปิด ไฟฟ้าจะไม่ไหล Closed Circuit คือวงจรปิด ไฟฟ้าไหลตามปกติ Short Circuit ไฟฟ้าไม่ไหลผ่านอุปกรณ์แต่ช็อตลงกราวด์ อันตรายมาก ! Short ทำลายอุปกรณ์ อัคคีภัย

14 การทดลอง 1. ลองต่อไฟจากถ่านไฟฉายเข้าที่หลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก
2. นำมิเตอร์ต่อเข้าวงจร ดังรูป 3.วัดกระแสไฟ 4. ต่อวงจรดังรูป (Short Circuit) 5. ลองใช้มือแตะที่สายไฟ 6. รีบถอดสายไฟออก

15 สรุป หากเรารู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดการซ่อมแซมก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรู้ในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องเก่า ควรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ หลักการของกระแสไฟฟ้าเป็นหลักการพื้นฐานที่เราควรจะรู้ไว้บ้าง เราสามารถใช้มิเตอร์ในการตรวจจุดเสียหายของวงจรไฟฟ้าได้


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google