งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Key Massage Kincho Coil ยาจุดกันยุงแบบขดที่แคร์สุขภาพของ ทุกคน เพราะสกัดจากสารธรรมชาติ ให้คุณ ไว้ใจได้ในประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้าน การกำจัดยุงที่ยาวนานกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Key Massage Kincho Coil ยาจุดกันยุงแบบขดที่แคร์สุขภาพของ ทุกคน เพราะสกัดจากสารธรรมชาติ ให้คุณ ไว้ใจได้ในประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้าน การกำจัดยุงที่ยาวนานกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Key Massage Kincho Coil ยาจุดกันยุงแบบขดที่แคร์สุขภาพของ ทุกคน เพราะสกัดจากสารธรรมชาติ ให้คุณ ไว้ใจได้ในประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้าน การกำจัดยุงที่ยาวนานกว่า 120 ปีในญี่ปุ่น

3 Concept It’s alright with KINCHO วางใจ เพราะใช้คินโช

4 Details พิธีกรจะบุกไปยังร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตรงแผนก ยาจุดกันยุง Kincho เพื่อตามหาแม่บ้านที่กำลังเลือกซื้อยากันยุง Kincho เชิญแม่บ้าน 2 ท่าน สัมภาษณ์เล็กน้อย แล้วเชิญเล่น เกมส์กับ Kincho ทีมงานจะเตรียมแผ่นป้าย 2 แผ่น ซึ่งเป็นภาพภาชนะที่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้แม่บ้านเลือกคนละ 1 ป้าย ทายว่า “ ยุงลาย ” สาเหตุ ของโรคไข้เลือดออกจะอยู่หลัง ภาพภาชนะใด แม่บ้านท่านที่เลือกได้แผ่นป้ายที่มีรูปยุงลาย ถือว่า กำจัดยุงลายสำเร็จ ! ได้รับของ รางวัลจาก Kincho (Gift Set Kincho แบบขดสีแดง + เงินรางวัล ) ส่วนคนที่เลือกผิด ! กำจัดยุงลายไม่ได้จะได้รับราวัล ปลอบใจ เป็น Gift Set: Kincho แบบขดสีแดง

5 Tone and Mood Fun Active Sincere /Friendly Natural

6 Light & Sound Natural Light Scoop Title both OPEN & END use the sound of Shamisen

7 Costume Color : Red & White Style : Fine/Easy going MALE

8 Costume FEMALE

9 Treatment

10 It’s alright @ กรุงเทพ

11 It’s alright @ ขอนแก่น

12 It’s alright @ สิงห์บุรี

13 It’s alright @ นครราชสีมา

14 END ・ THANK YOU エ ン ド ・ あ り が と う


ดาวน์โหลด ppt Key Massage Kincho Coil ยาจุดกันยุงแบบขดที่แคร์สุขภาพของ ทุกคน เพราะสกัดจากสารธรรมชาติ ให้คุณ ไว้ใจได้ในประสิทธิภาพและประสบการณ์ด้าน การกำจัดยุงที่ยาวนานกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google