งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เผาบุหรี่ – จับรถ ที่เบตง ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจาก การสูบ บุหรี่เป็นประจำ จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เผาบุหรี่ – จับรถ ที่เบตง ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจาก การสูบ บุหรี่เป็นประจำ จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เผาบุหรี่ – จับรถ ที่เบตง ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจาก การสูบ บุหรี่เป็นประจำ จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อปัญหา สุขภาพ โดยในแต่ละปี รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องสูญเสีย งบประมาณ ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง วัณโรค โรคปอด ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ฯลฯ เป็นจำนวนมาก สำหรับในปี 2551 นี้ องค์การ อนามัยโลก ให้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกว่า Tobacco Free Youth โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้กำหนดคำขวัญ การรณรงค์ในปีนี้ว่า เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ เนื่องจากสำรวจพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ เริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี

2 เพื่อตอบสนองการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกดังกล่าว วันนี้ 26 พฤษภาคม 2551 ด่านศุลกากรเบตงได้ทำการเผา ทำลายบุหรี่ของกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงจับกุม ได้ ในฐานเป็นของซึ่งได้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ได้เสียค่าภาษี หรือต้องห้ามต้องกำกัดได้แก่บุหรี่ ยี่ห้อ LUFFMAN และ PROMAX EXCLUSIVE รวม 80,000.- มวน (4,000.- ซอง ) มูลค่า 946,090.- บาท บุหรี่ ดังกล่าวเป็นที่นิยมของประชาชนในภาคใต้ เนื่องจาก เชื่อว่า สูบแล้วจะทำให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น ในการเผา ทำลายในครั้งนี้มี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานตรวจการจ้าง ตาม โครงการก่อสร้างด่านชายแดนเบตง รวม 5 งวดงาน ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเผาทำลาย ณ ด่านศุลกากรเบตง เวลา 14.00 น. เพื่อตอบสนองการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกดังกล่าว วันนี้ 26 พฤษภาคม 2551 ด่านศุลกากรเบตงได้ทำการเผา ทำลายบุหรี่ของกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงจับกุม ได้ ในฐานเป็นของซึ่งได้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ได้เสียค่าภาษี หรือต้องห้ามต้องกำกัดได้แก่บุหรี่ ยี่ห้อ LUFFMAN และ PROMAX EXCLUSIVE รวม 80,000.- มวน (4,000.- ซอง ) มูลค่า 946,090.- บาท บุหรี่ ดังกล่าวเป็นที่นิยมของประชาชนในภาคใต้ เนื่องจาก เชื่อว่า สูบแล้วจะทำให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น ในการเผา ทำลายในครั้งนี้มี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานตรวจการจ้าง ตาม โครงการก่อสร้างด่านชายแดนเบตง รวม 5 งวดงาน ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเผาทำลาย ณ ด่านศุลกากรเบตง เวลา 14.00 น.

3

4

5

6

7 นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรเบตง ได้ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ด่านศุลกากรเบตง ได้ ดำเนินงานตามนโยบายของ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ รองอธิบดี ด้านปราบปราม และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับ น้ำมันปาล์ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล รวมทั้งข้าวสาร และน้ำตาลทราย ซึ่งสินค้าดังกล่าวกำลังเป็นประเด็น ร้อนอยู่ในทุกวันนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ถึงปัจจุบัน ด่านศุลกากรเบตง สามารถจับกุม รถยนต์ซึ่งลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร รวม 3 คัน คือ นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรเบตง ได้ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ด่านศุลกากรเบตง ได้ ดำเนินงานตามนโยบายของ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ รองอธิบดี ด้านปราบปราม และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับ น้ำมันปาล์ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล รวมทั้งข้าวสาร และน้ำตาลทราย ซึ่งสินค้าดังกล่าวกำลังเป็นประเด็น ร้อนอยู่ในทุกวันนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ถึงปัจจุบัน ด่านศุลกากรเบตง สามารถจับกุม รถยนต์ซึ่งลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร รวม 3 คัน คือ

8

9 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรอำเภอเบตง จับกุมรถยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น ACCORD 2.4 สีเทา ติด ทะเบียนปลอม ชภ -2124 กทม. โดยผู้ลักลอบได้ นำไปซุกซ่อนเพื่อรอ จำหน่ายอยู่ที่ลานจอดรถ ข้างโรงแรมริเวอร์อิน ถ. ประชาธิปัตย์ อ. เบตง มูลค่า 2,036,129.- บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรอำเภอเบตง จับกุมรถยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น ACCORD 2.4 สีเทา ติด ทะเบียนปลอม ชภ -2124 กทม. โดยผู้ลักลอบได้ นำไปซุกซ่อนเพื่อรอ จำหน่ายอยู่ที่ลานจอดรถ ข้างโรงแรมริเวอร์อิน ถ. ประชาธิปัตย์ อ. เบตง มูลค่า 2,036,129.- บาท

10 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 เจ้าหน้าที่ด่าน ศุลกากรเบตง ได้จับกุม รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น 230 สีขาว ทะเบียน PBB 5005 ได้ที่บริเวณบ้าน นาข่อย อ. เบตงจ. ยะลา มูลค่า 292,714.27 บาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 เจ้าหน้าที่ด่าน ศุลกากรเบตง ได้จับกุม รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น 230 สีขาว ทะเบียน PBB 5005 ได้ที่บริเวณบ้าน นาข่อย อ. เบตงจ. ยะลา มูลค่า 292,714.27 บาท

11 และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เจ้าหน้าที่ด่าน ศุลกากรเบตง ได้ร่วมกันทำการจับกุมรถยนต์ยี่ห้อ HONDA ACCORD 2.0 E-VTEC สีบรอนซ์เงิน เนื่องจาก ผู้นำเข้าได้นำทะเบียนรถยนต์ของประเทศ มาเลเซียมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นทะเบียน หมายเลข PGY 7279 ต่อมาเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบ ตง ได้ตรวจพบว่าทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวเป็นทะเบียน ปลอม ซึ่งเป็นการปลอมและเลียนแบบได้อย่าง แนบเนียนมาก โดยได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า หมายเลข ทะเบียนดังกล่าว เป็นของบุคคลอื่น โดยมีสภาพรถ รุ่น ยี่ห้อ ตรงกันทุกอย่าง แต่ชื่อเจ้าของรถไม่ตรง จึงถูก เจ้าหน้าที่จับกุมไว้ ของกลางมีมูลค่า 1,610,021.47 บาท เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนเบตง..... และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เจ้าหน้าที่ด่าน ศุลกากรเบตง ได้ร่วมกันทำการจับกุมรถยนต์ยี่ห้อ HONDA ACCORD 2.0 E-VTEC สีบรอนซ์เงิน เนื่องจาก ผู้นำเข้าได้นำทะเบียนรถยนต์ของประเทศ มาเลเซียมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นทะเบียน หมายเลข PGY 7279 ต่อมาเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบ ตง ได้ตรวจพบว่าทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวเป็นทะเบียน ปลอม ซึ่งเป็นการปลอมและเลียนแบบได้อย่าง แนบเนียนมาก โดยได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า หมายเลข ทะเบียนดังกล่าว เป็นของบุคคลอื่น โดยมีสภาพรถ รุ่น ยี่ห้อ ตรงกันทุกอย่าง แต่ชื่อเจ้าของรถไม่ตรง จึงถูก เจ้าหน้าที่จับกุมไว้ ของกลางมีมูลค่า 1,610,021.47 บาท เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนเบตง.....

12

13


ดาวน์โหลด ppt เผาบุหรี่ – จับรถ ที่เบตง ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจาก การสูบ บุหรี่เป็นประจำ จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google