งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล
กิจกรรมที่ 12 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล จุดประสงค์ 1. บอกองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 1

2 ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล(media)
ตัวกลางประเภทมีสาย ตัวกลางประเภทไร้สาย

3 สื่อกลางประเภทมีสาย (Cable)
1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair : TP) สายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติกอย่างน้อย 2 เส้นพันบิดเป็นเกลียว ส่งข้อมูลในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร

4 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
1.1 สายคู่บิตเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวนหรือสายเอสทีพี (Shielded Twisted Pair : STP) ป้องกันการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

5 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
1.2 สายตีเกลียวคู่แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือสายยูทีพี (Unshielded twisted pair : UTP) มีราคาต่ำกว่าแบบ STP แต่ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่า

6 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
2. สายโคแอกซ์หรือสายแกนร่วม (Coaxial cable) สายโคแอกซ์เป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวน เพื่อป้องกันไฟรั่วจากนั้นหุ้มด้วยฉนานพลาสติก ลักษณะของสายเป็นแบบกลมและใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง ใช้ในระบบโทรทัศน์

7 สื่อกลางประเภทมีสาย (ต่อ)
3. สายไฟเบอร์ออปติก หรือเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber optic cable) เคเบิลเส้นใยนำแสงทำจากแก้วหรือพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นตัวกลางที่สำคัญในการส่งข้อมูลดิจิทัลได้ในปริมาณมากในระยะทางไกลหลายกิโลเมตร และมีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลต่ำ

8 เส้นใยนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic cable)

9 สื่อกลางประเภทไร้สาย (Wireless)
เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยอาศัยการส่งสัญญาณไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำสัญญาณ

10 สื่อกลางประเภทไร้สาย (Wireless)
1. คลื่นวิทยุ (Radio wave) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 10 KHz ถึง 1 GHz

11 สื่อกลางประเภทไร้สาย (ต่อ)
2. คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ มีการใช้งานทั้งในแบบการสื่อสารระหว่างสถานีบนพื้นโลกด้วยกัน หรือสถานนีบนพื้นโลกกับดาวเทียม โดยจะต้องติดตั้งจุดรับส่งสัญญาณเป็นระยะๆ

12 สื่อกลางประเภทไร้สาย (ต่อ)
3. อินฟราเรด (Infrared) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในย่านความถี่สูงกวาไมโครเวฟแต่ต่ำกว่าความถี่ของแสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้ ใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

13 ตัวอย่างสื่อกลางที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สื่อกลาง (Media) แบบมีสาย สายคู่บิดเกลียว STP (หุ้มฉนวน) UTP (ไม่หุ้มฉนวน) สายโคแอกซ์ สายไฟเบอร์ออปติก แบบไร้สาย คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด

14 เปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่าง ๆ
ระยะทางที่ใช้งานได้ STP ไม่เกิน 100 เมตร UTP Coaxial ไม่เกิน 500 เมตร Fiber optic สูงกว่า 2 กิโลเมตร Radio wave 100 เมตรภายในอาคาร 500 เมตรภายนอกอาคาร Microwave พื้นโลก 80 กิโลเมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ดาวเทียมจะได้ระยะไกลมาก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง Infrared ประมาณ 10 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง


ดาวน์โหลด ppt ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google